Georg Wilhelm Friedrich Hegel citáty

německá, 1770 - 1831

Přidat do oblíbených
Koupit knihy

Citáty (24)

Cíl je souhrnem prostředků vynaložených na jeho dosažení.


Cíl je souhrnem vynaložených prostředků.


Co je rozumné, to je skutečné; co je skutečné, to je rozumné.


Čím ustálenější je pro pouhé mínění protiklad pravdy a omylu, tím spíše toto mínění obvykle očekává, že s danou filosofickou soustavou bude vysloven buď souhlas nebo odmítnutí, a vidí obyčejně v každém vyjádření o ní jen jedno nebo druhé.


Člověk je myslící vědomí ...


Člověk není nic jiného než řada jeho činů.


Člověk není nic jiného, než řada jeho činů.


Dějiny jsou pohybem vpřed ve spirálách násilí.


Dějiny nás učí, že z dějin se dosud nikdo nepoučil.


Dějiny světa, to je pokrok ve vědomí svobody.


Jak vychovat syna ke skutečné mravnosti? Způsobit, aby žil v obci s dobrými zákony.


Jediné, čemu se lze ze světových dějin naučit, je to, že se z nich ještě nikdo ničemu nenaučil.


Jen jediný člověk mi rozuměl... a ani ten mi nerozuměl.


Krása bez síly nenávidí rozvažování, protože toto rozvažování na ní chce něco, co tato krása nesvede.


Mají-li lidé mít o něco zájem, musí se v tom najít a uspokojit v tom vlastní sebecit.


Mějte odvahu mýlit se!


Mějte odvahu mýlit se.


Naprostá svoboda nemůže stvořit žádné kladné dílo ani čin, zůstává jí pouze záporné konání, je to pouhý běs zanikání.


Neodpovídají-li fakta představám, tím hůře je pro fakta.


Podstatou člověka je svoboda.


Pokud má některý národ rušné dějiny, pak jsou to Egypťané, kteří zároveň vytvořili spoustu skvělých uměleckých děl. Ta - byť i v troskách - dodnes dokazují, že jsou nezničitelná, a zůstávájí majestátnější a obdivuhodnější než všechny ostatní památky ze staré či nové doby.


Svobodný člověk nezávidí, ale rád uzná, co je velké a vznešené, a těší se z toho, že to je. (Filosofie dějin)


Umělecké dílo je vzato ze smyslového světa, aby promlouvalo k smyslům člověka.


Umění se vskutku stalo stalo prvním učitelem národů.