Friedrich Nietzsche citáty

německá, 1844 - 1900

Přidat do oblíbených
Koupit knihy

Citáty (225)

„- byl spáchán největší zločin na lidstvu. - Hřích, ještě jednou řečeno, tato forma sebezprznění člověka par excellence, je vynalezen, aby vědu, aby kulturu, aby všechno povznešení a vznešenost člověka učinil nemožnými! Kněz vládne vynalezením hříchu.-“ Antikrist


„A střez se i záchvatů své lásky! Příliš rychle vztáhne osamělý ruku k tomu, s kým se setká.“ (S57) Tak pravil Zarathustra


„Bůh je domněnka.“


„Ctnost - to znamená tiše seděti v močálu.“


„Člověk je provaz natažený mezi zvířetem a nadčlověkem - provaz nad propastí.“


„Člověk má vždycky něco důležitějšího na práci než se ženit.“


„Dav má za hluboké vše, čeho dna nemůže dohlédnout: je tak bázlivý a tak nerad vstupuje do vody.“


„Duše jsou stejně smrtelné jako těla.“


„I Bůh má své peklo, je jím láska k lidem.“ „Bůh je mrtev svým soucitem s lidmi zemřel Bůh.“ (S81) Tak pravil Zarathustra


„I ten nejmazanější kupuje svou ženu v pytli.“


„Jdeš k ženám? Nezapomeň na bič!“


„Jiná je opuštěnost, jiná je samota.“ (S132)


„Kdo dlouho hledí do propasti, toho propast pohltí.“


„Kdo má charakter, má i sobě vlastní typické myšlení a cítění.“


„Kdo žije pro boj s nepřítelem, má zájem na tom, aby tento nepřítel zůstal na živu.“


„Když je hlava hloupá, pracovitostí se nedá mnoho vynutit.“


„Když nahlédneš do propasti, i ona nahlédne do tebe.“


„Kristus - anarchista, který měl úspěch. To je vše


„Křesťanství je v každém okamžiku možné. Nepotřebuje ani metafyziky, ani asketismu, ani jakékoliv "přírodní vědy" křesťanské. Křesťanství je život. Učí, jak máme konat.“


„Křesťanství přidalo se na stranu všeho slabého, nízkého, netvorného, učinilo ideál z odporu proti všem zachovacím pudům silného života; zkazilo rozum i duševně nejsilnějších povah, učíc pociťovati nejsvrchovanější hodnoty duchovnosti jako hříšné, jako omylné, jako pokušení.“ Antikrist


„Které dítě by nemělo důvod plakat nad svými rodiči?“


„Lidé dobří - ti byli počátkem konce.“


„Mám strach, je-li blízko, na dálku tě mám v lásce, tvůj útěk mne za sebou vábí tebe hledat mne trápí: trpím, všechno bych rád trpěl, když jsi ty v sázce.“ (S213)


„Manželství je období lidského života, kdy je žena šťastná a muž ženatý.“


„Manželství je údobí lidského života, kdy je žena šťastná a muž ženatý.“


„Moudrý muž musí být schopen nejenom milovat své nepřátele ale zároveň nenávidět své přátele.“


„Mužovo blaho se jmenuje: "Já chci." Ženino blaho se jmenuje: "On chce."


„Nejhorším nepřítelem, s kterým se můžeš setkat budeš vždy sám sobě.“ (S57) Tak pravil Zarathustra


„Nejtišší slova to jsou, jež přinášejí bouři. Myšlenky, jež se blíží na nohách holubiččích, řídí svět.“


„Nezabíjí se hněvem, ale smíchem.“