Koupit knihy

Frédéric Bastiat

francouzská, 1801 - 1850


Nahrávám...

Přidat citát

Citáty (7)

Existuje jen jeden rozdíl mezi špatnou a dobrou ekonomií: špatná se omezí jen na viditelný užitek, kdežto dobrá ekonomie bere do úvahy i ty účinky, které nejsou vidět a které musejí být pouze předvídány.


Jsou-li zákon a morálka ve vzájemném protikladu, občan je postaven před krutou volbu – buďto ztratí smysl pro mravnost, anebo respekt před zákonem; volbu mezi stejně velkými tragédiemi, mezi nimiž je obtížné si vybrat.


Nelze společnosti přinést větší změny a většího zla než přeměny zákona v nástroj loupeže.


Neupírám socialistům jejich právo na vymýšlení sociálních konstrukcí, na jejich propagaci, obhajobu a na jejich zkoušení na sobě samých na své vlastní riziko. Upírám jim ale jejich právo na vnucování těchto projektů prostřednictvím zákona – mocí – a na to, aby nás nutili platit jim na ně prostřednictvím daní.


Socialismus, podobně jako starodávné myšlenky, ze kteých pramení, zaměňuje pojmy vláda a společnost. V důsledku toho pokaždé, když odmítáme, aby byla věc provedena vládou, socialisté dojdou k závěru, že odmítáme, aby byla provedena vůbec. Nesouhlasíme se státním vzděláním. Socialisté potom tvrdí, že jsme proti jakémukoli vzdělání… Jsme proti státem vynucené rovnosti. Socialisté potom tvrdí, že jsme proti jakékoli rovnosti. A tak dále a tak dále. Je to totéž, jako kdyby nás socialisté obviňovali, že nechceme, aby lidé jedli, jelikož odmítáme státem organizované pěstování obilí.


Stát je velká fikce, pomocí níž se každý snaží žít na úkor všech ostatních.


Žádné okrádání skrze zákony. To je princip spravedlnosti, míru, řádu, stability, harmonie a logiky. Tento princip budu hájit až do smrti, co mi plíce budou stačit.