František Palacký citáty

česká, 1798 - 1876

Přidat do oblíbených
Koupit knihy

Citáty (15)

"Svoboda bez mravního základu, bez práva a spravedlnosti, jest jen pud dravce, jest libovůle a tyranství despoty"


Byli jsme před Rakouskem, budeme i po něm


Co z pravé lásky pramení, to nikdy nevysychá


Harmonie jest věrná všech slastí dárkyně, jak v umění, tak i v životě.


Chceš-li si obhájit autoritu, musíš vědět třikrát tolik jako tvůj odpůrce


Jsem pro zachování Rakouské říše.


Kdyby nebylo Rakouska, musili bychom ho vytvořit.


Národ bez vědomí národnosti podobá se člověku neznajícímu citu pro čest. Můžeť nebýti zlým, ale k velikým obětem a činům, jež rozehřívají srdce lidská, málokdy schopen bývá.


Palacký


Říká se, že děti, blázni a filozofové mluví pravdu. Proto se děti bijí, blázni zavírají a filozofové nechápou


Silní jsme jen silou ducha


Silní jsme jen silou ducha.


Zhovadilost všeobecná povstane byť by komunisté i jen v jedné generaci panovati měli.“


Živel tragický v dějinách českých předčí epický. Avšak historie nezná tragédií bez viny, nicméně dějiny nejsou vždy spravedlivé. Pokuta bývá nejednou větší než vina.


Život můj a duch můj posvěcen budiž vlasti, a jen vlasti a národu budiž dýchání mé