František Halas citáty

česká, 1901 - 1949

Přidat do oblíbených
Koupit knihy

Citáty (12)

Ach ty lásko, co si nevymyslíš a co nesvedeš. Není na světě věci, která by zabránila tvému růstu a odhodlání.


Každá báseň chce být lahví s poselstvím, vhozenou do oceánu času i lidí, nezáleží na tom, kolik jich tam vhodíme, stačí, aby byla vylovena jedna a poselství v ní uložené rozradostnilo třeba jen jediné srdce.


Klíny mladých žen perlorodky lůžka houštinky rozverné rozparky andělské jizvy z růží ó chlácholinky smyčce našich strun dravá ústa faunek líbezná geometrie plotů lampy kouzelné rukávníčky ó klíny mladých žen plné rozryvné touhy zřasené vlhkostí v níž náš člunek tká trvání pokolení v taktu ještě ne - ještě ne - ještě ne


Láska zvětrá v nadbytku moudrosti, v němž anděl srdce kulhá, táhna za sebou špinavé křídlo.


Máte ještě mladé a zdravé zuby, odmítněte proto nabízené kašičky a vyzkoušejte si živiny růstu sami.


Mlčící budou strašně obviněni.


Myšlenka opřená o charakter se vždy prodere ke slávě.


Nepíšu, jen sem tam to zkusím, abych se ujistil, že pramen nevyschl, že má ještě sílu, a když vidím, že je vše při starém, že by to lehce šlo dál, to mně stačí. Mučí mě cosi jiného, co je to, co zůstává vždy za básní, jako by tam stál člověk s nějakým nesdělitelným osudem, který, kdyby promluvil, změní svět. Nemohu přijít na to, jaký kámen má v ústech, a proč, kde vězí jeho moc... (podle deníkového záznamu Jiřího Koláře z 19. 7. 1949)


Netlučme marně na brány let, je to hanba.


Poezie je pamětí světa, podvědomím rodů, předjímatelkou budoucna.


Poezie je samou krví svobody.


S hněvivou láskou miluji tento svět...