koupit knihy

Francis Bacon

anglická, 1561 - 1626

Nahrávám...

Přidat citát

Citáty (78)

Chování si lidé navzájem předávají jako choroby.


Jak všechny smyslové vjemy, tak i to, co je v mysli, je ve vztahu k člověku a nikoli k vesmíru.“


Je to tajemství přírody a politiky, že je leckdy bezpečnější změnit spousty menších věcí než udělat jednu větší změnu.“


Jestliže člověk začíná jistotou, končí pochybnostmi; je-li však ochoten začít pochybami, skončí jistotou.


Jsou knihy, které je třeba jen ochutnat, jiné je třeba zhltnout a konečně jsou takové, které je nutno takříkajíc přežvýkat a pomalu trávit.


Jsou knihy, které je třeba jen ochutnat, jiné je třeba zhltnout, a konečně jsou takové, které je nutné takříkajíc přežvýkat a pomalu trávit.


K topení je nejlepší staré dřevo, k pití staré víno, k důvěrným sdělením staří přátelé a ke čtení staří autoři.


Láska a závist člověka trápí, ostatní city ne, protože netrvají tak dlouho.


Láska umí najít vchod nejen do srdce otevřeného, nýbrž i do srdce dobře opevněného, není-li dosti bdělá.


Lékař léčí nemoc, ale zabíjí nemocného.


Lidé na významném místě jsou třikrát služebníky: otroky vladaře nebo státu, otroky slávy a otroky povolání.“


Lidé se bojí smrti, jako se děti bojí jít do tmy; a právě jako přirozený strach dětí vzrostl všelijakými pověstmi, tak vzrostl i ten druhý.


Lidský rozum je jako nerovné zrcadlo, jež, přijímajíc paprsky věcí, směšuje svoji přirozenost s přirozeností věcí a tím ji pokřivuje a porušuje.


Mládí je nejen v letech, nýbrž i v myšlenkách.


Mládí lidé se hodí spíš k tomu, aby vynalézali, než aby soudili.


Mladosť sa obyčajne podobá prvým nápadom; tie druhé sú oveľa rozumnejšie


Na láske je najkrajšie to, že ju nikto nedokáže vysvetliť, ale predsa ju každý tak nádherne chápe


Naděje je dobrá snídaně, ale špatná večeře.


Napněme přírodu, tu špinavou děvku, na skřipec a vyrvěme jí její tajemství.


Nečti proto, abys odporoval a vyvracel, ani proto, abys věřil ani abys mluvil a debatoval ale proto, abys věděl a přemýšlel.


Nečti proto, abys odporoval a vyvracel, ani proto, abys věřil a pokládal za nezvratné, ale proto, abys věřil a uvažoval.


Nehledej velké bohatství, ale takové, jakého můžeš nabýt spravedlivě, užít střídmě, rozdat vesele a opustit ve spokojenosti.“


Nechť se lidé ze všech sil snaží nabýt dobrých návyků. Není sporu o tom, že návyk je nejdokonalejší, trvá-li od útlého mládí. To pak nazýváme výchovou. Ve skutečnosti je to však jen včasný návyk.“


Nejlepší zbraní je zdržovat se mimo dostřel.


Největší díla zásluhy o obecné blaho nalézáme na účtech mužů neženatých a bezdětných.


Není většího lichotníka, než jakým je člověk sám sobě, a není lepšího léku proti tomuto lichocení než upřímnost přítele.


Niektoré knihy treba ochutnať, iné zhltnúť a pár ich je takých, ktoré treba vychutnať.


Pečuj o blaho ostatních, ale nečti jim z očí každé přání.


Peníze jsou dobrý sluha, ale zlý pán.


Pravda se rychleji vynoří z chyby než ze zmatku.


2