Eckhart Tolle citáty

německá, 1948

Přidat do oblíbených
Koupit knihy

Citáty (81)

,,Jak naleznu Bytí? Bytí prostupuje vším,....Ale právě proto, že prostupuje vším, tak je právě tak snadné ho přehlédnout. Stejně jednoduché, jako je pro rybu přehlédnout samozřejmý fakt vody. Protože voda je pro ni naprosto všude. A tak ryba řekne:,, Voda? Nikde jsem ji neviděla. Dívala jsem se všude !,,


"Kdyby minulost vaší partnerky byla minulostí vaší, kdyby její bolest byla vaší bolestí a její vědomí vaším vědomím, pak byste přemýšleli stejně jako ona. S tímto uvědoměním přichází soucit, odpuštění a klid. Vaše ego to však nechce slyšet, protože pokud nemůže druhého posuzovat, ztrácí sílu."


Až dojde k transformaci kolektivního vědomí lidstva, ovlivní to přírodu i zvířecí království, protože všechny světy jsou vzájemně propojeny.


Buď v klidu. Pozoruj. Naslouchej. Buď přítomen.


Budoucnost je obvykle replikou minulosti.


citace z knihy,,Kurz zázraků,, -jeho komentář k tomu, jak různou dobu lidé k duchovnímu procitnutí potřebují : ,,Zpoždění nic neznamená ve věčnosti, ale je tragické v čase!,, další krásný citát z knihy,,Kurz zázraků,, ,,Zabralo to čas, abyste ztratili sebe, ale není třeba vůbec žádného času, abyste byli tím, kým jste!,, PS: - ztratit sebe, myšleno svoje EGO


Cyklická povaha vesmíru je úzce spojena s pomíjivostí všech věcí a situací.


Čas není cenný, protože je to iluze.


Dovol přírodě, aby tě naučila klidu.


Duchovní mistři všech tradic se už odedávna shodují v tom, že přítomný okamžik je bránou do sféry duchovna.


Chápat přítomnost znamená být přítomný.


Jakmile si uvědomíte, že sníte, probudíte se.


Jste tady, abyste pomohli naplnit božský smysl vesmíru. Tak důležití jste!


Kdyby neexistoval žádný zvuk, neexistovalo by pro vás ticho; nevěděli byste, co to je.


Když ztratíte spojení s vnitřním tichem, ztratíte spojení se svým já. Pokud ztratíte spojení se svým já, ztratíte se ve světě.


Láska a radost jsou neoddělitelné od vašeho přirozeného stavu vnitřní spojitosti s Bytím.


Láska je hluboké souznění s ostatními bytostmi.


Láska není branou; láska je to, co branou přichází do tohoto světa.


Láska není vybíravá, stejně jako není vybíravé sluneční světlo.


Má-li lidstvo přežít, bude muset postoupit na vyšší úroveň vědomí.


Místo abyste citovali Buddhu, buďte Buddhou, buďte „probuzeným člověkem", což slovo buddha znamená.


Mnozí lidé jsou tak uvězněni ve své mysli, že pro ně krása přírody vůbec neexistuje.


Moc nad druhými je slabost převlečená za sílu.


Možná si neuvědomujete, že čas je příčinou vašeho utrpení a problémů.


Mysl je vynikající nástroj, pokud ji užíváme správně. Užíváme-li ji nesprávným způsobem, stává se velmi destruktivní.


Mysl je vynikající nástroj, pokud ji užíváme správně. Užíváme-li ji nesprávným způsobem, stává se velmi destruktivní. Ve skutečnosti svou mysl neužíváte špatně – obvykle ji totiž neužíváte vůbec. Vaše mysl užívá vás. A to je nemoc. Věříte, že jste svou myslí. To je ovšem klam. Váš nástroj vás začal ovládat.


Na tělesné úrovni jsou lidé velmi blízko zvířatům.


Na tělesné úrovni nejste nikdy úplní. Jste buď muž, nebo žena, což znamená, že jste jen polovinou celku.


Na vyšší energetické úrovni vás nemůže ovlivnit žádná negativita a vy přitahujete nové situace, jež jsou odrazem této vyšší energie.


Naše tělo se může stát vstupní bránou do sféry Bytí.