Dušan Hamšík citáty

česká, 1930 - 1985

Přidat do oblíbených
Koupit knihy

Citáty (5)

Nacismus je dnes odhalený a odsouzený, není však odhaleno a odsouzeno to, co za podobných předpokladů a za podobných podmínek ve světě kolem nás počíná, konec není v dohlednu. (Génius průměrnosti)


Nebezpečí každého vlastenectví jen trvající možnost, že láska k sobě přejde v nelásku k druhým, že uznávání vlastního národa vyústí v zneuznání druhého národa či druhých národů, že touha po vlastní velikosti a slávě přivolá touhu po ponížení a podrobení druhých. Toto permanentní nebezpečí je zvlášť akutní u národů velkých, u nichž je mocenský předpoklad k realizaci toho, co u menších národů dřímá jen v povědomí a nepůsobí škodu druhým, nýbrž pouze jim samotným. (Génius průměrnosti)


Nezáleží na tom, kolik inteligentních vůdců je v čele, nýbrž mnohem víc na tom, jak ukázněné a fanatismem nabité je vojsko, které jde za nimi. (Génius průměrnosti)


Pohoršovat se a odsuzovat je snadné, potřebnější však je přes všechny konkrétní odlišnosti srovnávat, nalézat styčné body a tendence, na koncem přemýšlet od začátku. Ani Hitler není nadpřirozené zjevení, nespadl shůry. Zaráží-li nás pomyšlení na to, jak daleko s ním věci došly a jak hluboko s ním národ poklesl, mělo by to vést k uvažování o předpokladech a podmínkách tohoto poklesnutí a selhání, jež ani zdaleka nezůstávají vyhrazeny jen Němcům a jen nacismu. (Génius průměrnosti)


Sestup ke zločinnosti začíná zřejmě už někde tam, kde se vzdáváme myšlení a soudnosti, kde se zříkáme odpovědnosti na účet někoho jiného, vyššího, kde odkládáme svou samostatnost a nahrazujeme ji bezmyšlenkovitou podřízeností a poslušností. (Génius průměrnosti)