Cyril Northcote Parkinson citáty

britská, 1909 - 1993

Přidat do oblíbených
Koupit knihy

Citáty (36)

Čísla nedovedou lhát, ale lháři, to jsou pěkná čísla!


Člověk, kterému máme vyplácet rentu, bude žít věčně.


Dokonalost, jak víme, je konečná, a konec znamená smrt.


Expanze znamená složitost a složitost znamená úpadek.


Generál se může dostat do situace, kdy musí nařídit, aby se most vyhodil do povětří, i když ví, že část jeho vlastních lidí je ještě na druhé straně.


Hloupost vysokého úředníka může být totiž v některých případech užitečná. Některé autority dokonce tvrdí, že určitá míra hlouposti je nutná.


Charakter člověka je v mnohých povoláních formován jeho prací.


Každá instituce, která zaměstnává více než sto lidí, je soběstačná; může fungovat sama pro sebe a nepotřebuje styk s veřejností.


Každá snaha o úsporu je vždy jen předehrou k dalšímu utrácení.


Každý, kdo měl kdy co dělat s ručním granátem ví, že čtyři vteřiny se mohou zdát věčností.


Konflikty se šíří přímo úměrně s rostoucím voláním po míru.


Manželství je společné konto, které může zůstat aktivní, jen když do něho přispívají oba partneři.


Manželství má mnohem lepší vyhlídky, když není pro žádného z partnerů jedinou životní náplní.


Manželství z lásky je svazek dvou lidí, kteří si byli souzeni od počátku světa. Všechny překážky hravě odstranili, neboť jsou to lidé, kteří se k sobě ideálně hodí a žádný z nich by nemohl žít ve šťastném manželství s někým jiným.


Muž, kterému je odepřeno rozhodovat o důležitých věcech, začíná považovat za důležité to o čem rozhodovat smí.


Muž, který má budoucnost, musí pochopit, že otce dostane každý do vínku a že s tím se nedá moc dělat. Tchána si však může každý vybrat.


Muži jen málokdy vědí, co je přitahuje.


Nejmodernější způsob, jak se zbavit šéfa, spočívá v uplatnění vědeckých metod řízení.


Onemocnělý národ nebo instituce se nemůže léčit sama.


Parkinsonův druhý zákon: Výdaje narůstají úměrně s příjmem.


Parkinsonův první zákon: Práce přibývá úměrně s tím, kolik času se na ni může vynaložit.


Parkinsonův třetí zákon: Narůstání přináší složitost a složitost přináší rozklad.


Pokrok ve světě je nepřímo úměrný počtu vycházejících odborných časopisů.


Pokud máte napsat jeden dopis, zabere vám to celý den. Pokud jich máte napsat tucet, napíšete je také za jeden den.


Poslanci v parlamentu se nejdéle hádají o položku, která je nejmenší.


Práce se rozpíná tak, aby vyplnila čas určený k jejímu dokončení.


Pro většinu byrokratů je psací stůl překladištěm mezi hlavou a košem na papír.


Proces upadání začíná tam, kde se nejvíce cení schopnost běžného a hladkého úřadování.


Pyramida stojí vždy mnohem pevněji, když má vrchol nahoře.


Reakce neschopného člověka je vždycky stejná a jeho odpověď neměnná: Já za to nemůžu.