Chalíl Džibrán citáty

Kahlil Gibran · pseudonym

libanonská, 1883 - 1931

Přidat do oblíbených
Koupit knihy

Citáty (30)

„Bolest znamená protržení skořápky, která obaluje vaše pochopení.“


„Moudrý člověk může milovat i ty, jež nechce do konce života spatřit.“


„Přátelství je sladká odpovědnost, nikdy ne prospěchářství.


„Život a smrt jsou jako řeka a moře.“


Ačkoli lilie a šípkový keř kvetou jen den, ten den je věčností prožitou ve svobodě.


Bez utrpení by nevznikly ty nejsilnější duše. Ty nejsilnější osobnosti jsou cejchované jizvami.


Co je strach z chudoby jiného než chudoba sama? Není obava ze žízně, když je studna plná, samotnou žízní, jež se nedá uhasit? (Prorok, str. 17)


Co je strach z chudoby jiného než chudoba sama? Není obava ze žízně, když je studna plná, samotnou žízní, jež se nedá uhasit? (Prorok)


Dáváte málo, dáváte-li jen ze svého majetku. Opravdu dáváte, když dáváte ze sebe.


Dávejte svá srdce, ale neodevzdávejte je tomu druhému do vlastnictví. Prorok


Je dobré dávat, je-li člověk o to požádán, ale lépe je pochopit a dávat bez požádání.


Je-li to strach, který chcete zahnat, pak je sídlo tohoto strachu ve vašem srdci, a nikoliv v rukou těch, kteří vám ho nahánějí. (Prorok)


Jestli svěříš svá tajemství větru, neměl bys ho vinit, že je svěřil stromům.


Krása je věčnost shlížející se v zrcadle. Avšak vy jste zrcadlo a vy jste věčnost.“


Láska nedává nic kromě sebe a nedostává nic kromě sebe. Láska nic nevlastní ani nechce, aby někdo vlastnil ji, protože láska lásce stačí.


Láska nemá jiného přání, leč naplnit se.“


Nemyslete si, že můžete řídit cesty lásky...protože láska, pokud jí budete hodni, bude řídit ty vaše.


Pravda potřebuje dva lidi. Jednoho, který ji vysloví, a druhého, jenž jí porozumí.“


Právě tak jako nemůže list zežloutnou bez tichého vědomí celého stromu, ani ten, kdo činí zlo, nemůže páchat špatné činy bez skryté vůle vás všech. (Prorok)


Pro přítele nechávejte to nejlepší,co máte. Copak je vaším přítelem,abyste ho vyhledávali,když chcete ubíjet čas? Vyhledávejte ho vždycky proto,abyste s ním čas prožili.


Říkali vám, že jako řetěz jste i vy tak slabí jako je slabý váš nejslabší článek. To je však jen poloviční pravda. Jste také tak silní, jako je váš nejsilnější článek. Prorok


Smysl života nemáme hledat ve svých úspěších, ale spíš v tom, čeho chceme dosáhnout.


Své radosti i zármutky si volíme dlouho před tím, než je prožíváme.


Touha po pohodlí zabíjí zanícení duše. (Prorok)


V soli musí být něco posvátného. Je v našich slzách i v moři.


Váš bližní je vaše neznámé já, které se vám zviditelňuje před očima.


Váš bližní je vaše neznámé já, které se vám zviditelňuje před očima. Jeho obličej se zrdcadlí ve vašich tichých vodách, a když se do nich podíváte, spatříte svou vlastní tvář. Když budete v noci naslouchat, uslyšíte, jak k vám mluví. Jeho slova budou tlukotem vašeho vlastního srdce. Buďte s ním, aby i on byl s vámi.


Váš každodenní život je vaším chrámem. Vaším náboženstvím. Vždy,když do něho vstupujete,vezměte všechno s sebou.


Země je moje vlast a lidstvo je moje rodina.“


Žena musí dříve ublížit, než vroucně miluje.“