Bertrand Russell citáty

britská, 1872 - 1970

Přidat do oblíbených
Koupit knihy

Citáty (41)

„Jsou-li všichni odborníci zajedno, je na místě opatrnost.“


„Mládí by bylo mnohem pěknější, kdyby se objevilo v pozdějším věku.“


Aristoteles se domníval, že ženy mají méně zubů než muži; ač byl dvakrát ženat, nikdy mu nenapadlo se podívat.“


Bát se lásky znamená bát se života a ti, kdo se života bojí, jsou již ze tří čtvrtin mrtvi.“


Čas, který sis užil, nebyl promarněný.


Člověk by měl zpravidla dbát veřejného mínění jen tolik, kolik musí, aby neumřel hladem a nedostal se do vězení, ale vše, co sahá dále, je dobrovolné podřizování zbytečnému tyranství...


Člověk, jenž dosahuje příliš snadno věcí, po nichž cítí pouze velmi mírnou touhu, usuzuje, že vyplnění nepřináší štěstí.


Dále pak se domnívám, že druhou nejmocnější pohnutkou je touha po bezpečí, cosi jako pocit, že máte staršího bratra, který vás vždycky ochrání. To je velmi důležitá skutečnost, hluboce ovlivňující lidskou touhu mít nějakou víru v boha.


Generace, která nevydrží nudu, bude generace malých lidí.


Historie světa je souhrn událostí, kterým se bylo možno vyhnout.“


Chtěl bych, aby někdo zakopal válečnou sekeru a zapomněl, kde leží.“


Jakmile jednou předpokládáme, že se ve výrocích určitého člověka (tj. Ježíš) skrývá absolutní pravda, vynoří se okamžitě skupina expertů povolaných jeho slova vykládat, a protože se v jejich rukou nachází klíč k pravdě, dostanou se tito experti vždy nepochybně k moci.


Jestliže je moudrost v životě zbraní, hloupost obvykle bývá dobrým pacientem.“


Jsem přesvědčen, že vědecké poznání je jedním z vrcholů lidského úsilí. Netvrdím, že poznání nemůže nikdy způsobit zlo. Tvrdím však, a to velmi důrazně, že poznání neporovnatelně častěji přináší užitek než škodu, a strach z poznání je mnohem škodlivější.“


Kdybych žil ještě jednou, dopustil bych se stejných hloupostí a chyb, ale snažil bych se je udělat dřív.“


Když se do lásky míchá majetek, ztrácí svou životodárnou moc a stravuje osobnost.


Leckdo vděčí za své úspěchy radám, jichž neuposlechl.“


Málokteří lidé mohou být šťastni, aniž by nenáviděli nějakou osobu, národ nebo tvora.


Matematika se popravdě řečeno nepyšní pouze pravdivostí, ale také svrchovanou krásu - krásou chladnou a strohou, jakou nalézáme u soch; krásou, jež se neodvolává k žádné slabé stránce naší přirozenosti; krásou bez zbytečného pozlátka, které je běžné v hudbě či malířství - a přesto vznešeně čistou a stroze dokonalou, takovou, již se pyšní jen největší umělecká díla.


Měl bys respektovat názor veřejnosti, pokud je to ohledně vyhnutí se hladu nebo vězení. Ale cokoli, co je mimo to, je dobrovolné podání a zbytečná tyranie.


Moderní humor, to je někdy skrývané zoufalství.“


Moudrý člověk přemítá o svých strastech jen tehdy, když to potřebuje, v jiných případech myslí na jiné věci.“


Musel jsem se dívat na to, že lidem příliš nezáleží na vlastním přežití nebo na přežití celého lidstva, jako spíše na zničení svého protivníka.


Může-li existovat něco bez jakékoli příčiny, pak to může být právě tak svět jako bůh, takže důkaz z prvotní příčiny nemůže mít naprosto žádnou platnost. Je přesně téže povahy jako hinduistický názor, že svět spočívá na slonu a slon na želvě; a když se pak někdo zeptal „A co ta želva?“, odvětil Ind zpravidla „Promluvme si raději o něčem jiném“.


Naneštěstí je pro přetížené učitele takřka nemožné zachovat si instinktivní náklonnost k dětem, postupně k nim nabudou tytéž pocity jako cukrářský učeň ke kremrolím.


Naše demokracie má stále tendenci si myslet, že hloupý člověk je čestnější než chytrý člověk, a naši politici využívají tohoto předsudku a předstírají, že jsou dokonce ještě hloupější, než jak je stvořila příroda.


Nejvíc utrpení způsobil člověk člověku proto, že byl přesvědčen o věcech, které se ukázaly být nepravdivé.


Pokládám lásku za jednu z nejdůležitějších věcí v lidském životě. Láska je mnohem více než touha po pohlavním styku, je hlavním východiskem z osamělosti.


Problém se světem je ten, že hloupí si jsou jisti, a inteligentní jsou plní pochybností.


Smutné je, že hlupáci jsou tak sebejistí a lidé moudří tak plni pochybností.