Bertolt Brecht citáty

německá, 1898 - 1956

Přidat do oblíbených
Koupit knihy

Citáty (38)

„Cílem vědy není otvírat dveře nekonečné moudrosti, nýbrž vytknout meze nekonečnému omylu.“


„Člověk holduje raději dobru než zlu, ale podmínky tomu nepřejí.“


„Definice které kulhají jsou dobré.“


„Dobří nebyli poraženi proto, že byli dobří, ale proto, že byli slabí.“


„Jestliže ten, jenž zabit byl, nebojoval samoten, pak nepřítel si ještě neodnáší palmu vítězství.“


„Kdo nezná pravdu, je pouze hlupák, ale kdo ji zatajuje, je zločinec.“


„Láska je přání dávat.“


„Moc má ten, kdo platí.“


„Nedůvěřuji mu. Jsme přátelé.“


„Obtíže hor jsou za námi, nyní nás čekají obtíže rovin.“


„Platonická láska je jako zbraň, od níž udržujeme patřičnou vzdálenost, nejsouce si jisti, zda je nabita.“


„Principy se udržují při životě tím, že se porušují.“


„První vzdech lásky je posledním povzdechem moudrosti a rozvahy.“


„Rozum vítězí jen vítězstvím rozumných.“


„Soucit je to, co člověk neodepře těm, jimž odepřel svou pomoc.“


„Šťastný to národ, který nepotřebuje hrdiny.“


„V blízkosti chyb rostou úspěchy.“


„Věda by měla usilovat jedině o to, aby ulehčovala lidem lopotnost jejich existence.“


„Všechno se dá vylepšit - s výjimkou člověka.“


„Ženy nemají smysl pro humor, protože muže milují, místo aby se jim smály.“


Běda společnosti, která potřebuje hrdiny.


Bezpráví… nabývá charakteru práva často prostě tím, že se vyskytuje často.“


Člověk může být užitečný, když si ho druhý váží.“


Génius je tak talentovaný, jak mu to občas ani doba nedovoluje.“


Je zcela nesprávné ptát se, zda si muži berou dívky pro peníze, nebo kvůli nim samým. Často je to obojí současně. Je málo věcí na dívce, která muže tak smyslně dráždí, jako věno.“


Kdyby se nepostradatelný muž týden po své smrti vrátil, nenašlo by se pro něj nikde ani místo vrátného.“


Kto nepozná pravdu je iba hlupák, ale kto ju zatajuje, je zločinec.


Láska je přání něco dávat, nikoli dostávat. Láska je umění produkovat něco s pomocí toho druhého. K tomu je třeba, aby si tě ten druhý vážil a aby ti byl nakloněn. Toho lze dosáhnout vždycky.“


Mám za to, že jediný cíl vědy spočívá v tom, ulehčit člověku klopotnost jeho existence.“


Obtíže hor jsou za námi, nyní nás čekají obtíže rovin.“