Anna Komnéna citáty

řecká, 1083 - 1154

Přidat do oblíbených
Koupit knihy

Citáty (2)

„Tehdy došlo i k této události. Uprostřed Konstantinova fora stála na porfyrovém sloupu kovová socha....Konstantinopolští jí, myslím, říkali Anthelios...Jednou se znenadání zvedl prudký vítr z afrických břehů a náhle shodil sochu na zem. ...Všichni zejména ti, kdo císaři nepřáli, v tom viděli špatné znamení. Šeptali si, že událost je předzvěstí císařovi smrti. Císař na to poznamenal: „Znám jen jednoho pána nad životem a smrtí a vůbec nemohu věřit tomu, že příčinou smrti by mohl být pád sochy. Máme si snad myslet, že kdyby například nějaký Feidias nebo jiný sochař opracoval kámen a udělal sochu, křísil by tím mrtvé nebo vytvářel živé bytosti? A kdyby tomu tak bylo, co zůstane pro Tvůrce všehomíra? Je psáno „Já vydávám na smrt i daruji život“. Nic tu nestojí o pádu té či oné sochy“ Tak císař přenechal všechno nejvyšší Prozřetelnosti boží.“ (kniha 12/IV)


Čas, který ve věčném neklidu nezadržitelně ubíhá, unáší a strhuje za sebou vše, co vzniká. Do hlubin zapomnění noří někdy události bezvýznamné, ale jindy i události velké a pamětihodné...