koupit knihy

André Maurois

francouzská, 1885 - 1967

Nahrávám...

Přidat citát

Citáty (80)

Manželství je něco, na čem se musí stále pracovat, co není nikdy hotovo.


Manželství je vyšší formou soužití, neboť manželé mají čas a možnost se vzájemně přizpůsobit.


Manželství samo o sobě není ani tak dobré, ani špatné. Jeho zdar či nezdar je jedině v nás.


Manželství se vždycky ustaví na úrovni nižšího z obou manželů.


Mnoho lidí si kazí život představou neštěstí, které jim hrozí.


Muž hodný toho jména miluje svou práci více než cokoli na světě, ba více než ženu, kterou miluje.


Muž je úspěšným příživníkem, trubcem, který vynalezl civilizaci, umění a válku, poněvadž ho jinak k ničemu nebylo zapotřebí a poněvadž měl sílu, kterou musel nějak uplatnit.


Muž se nudí, jakmile nemá žádnou překážku, kterou by zdolával. Žena se nudí, jakmile nemiluje nebo není milována.


Muž, který by mohl žíti vedle ženy tak volně, jak to předpokládá přátelství, a nevzplane nikdy touhou, odporuje vší přirozenosti.


Muž, který příliš miluje ženy, není nevěrný proto, že touží po opaku, nýbrž proto, že nenalézá na světě tu jedinou ženu, jež by se podobala obrazu, který si o ženě utvořil.


Nebezpečný je takový ženský teenager teprve mezi třiceti a čtyřiceti lety.


Nechtějme, aby se ten, koho milujeme, podobal našemu ideálu, ale naopak - ideál přizpůsobme tomu, koho milujeme.


Nemoc je zlá, ale horší je hrůza vyvolaná pohledem na nemoc druhých.


Není nebezpečných žen, jsou jen slabí mužové.


Není nic důležitějšího pro muže, má-li se z něho stát pravý muž, než přítomnost skutečné ženy - manželky, milenky, přítelkyně.


Není opravdové lásky v srdci toho, kdo není schopen obětovat svůj život k záchraně toho, koho miluje.


Nestačí mít rozum, třeba ho mít tolik, abychom ho neměli příliš.


Od počátku civilizace ještě nikdo nezměnil dějiny tak úspěšné jako historici.


Podezření zasetá do duše vybuchují jako časované miny a hubí postupnými výbuchy.


Pokud jde o muže, jejich lačnost chvalozpěvu nezná mezí. Ženy ošklivé a bez půvabu staly se milovanými po celý život, protože patřičně chválily.


Pokud má člověk, ať muž či žena, jen trochu lepší srdce a jemnější smysly, nemůže přistoupit na žádné manželství.


Povinností přítele je uhádnout starost druhého a vyjít mu vstříc dříve,než byl o to požádán.


Problémy, které činí manželství nesnadným, vyskytují se i v každém vztahu, který se opakuje.


Přátelství předpokládá nezištnost.


Přátelství žije z jistoty, mlčenlivosti a jemnosti, láska ze síly, rozkoše a strachu.


Příroda není sentimentální.


Přítel vás může mít rád pro vaši inteligenci, milenka pro váš půvab, ale rodina vás miluje bez důvodu... A přece vás může rozhněvat jako žádná jiná lidská skupina.


Rozumní lidé jsou vždy náchylní věřit, že se jim lidstvo podobá, jenomže právě v tom rozumní nejsou. Život je vyvede z omylu. (Dějiny Francie)


Skutečná láska neuvěřitelně zkrášluje ty, kteří milují a jsou milováni.


Skutečné manželství je zvláštní směs lásky, přátelství, smyslnosti a úcty.


2