Úloha literatúry na stredných školách

blog

24.11.2016 v 20:23 / FoboSVK (301 views)
Úloha literatúry na stredných školách
Patrím k tým, ktorí knihám podľahli práve na strednej škole prostredníctvom vplyvu učiteľa. Neboli to však hodiny literatúry a ani učiteľ literatúry ktorý ma ku knihám priviedol... Bol to učiteľ ekonómie.
Strednú školu som vychodil nedávno a tak mám v čerstvej pamäti, čo pre nás hodiny literatúry znamenali.

Aj keď mám záľubu v čítaní kníh na predmet "literatúra" som mal taký istý názor ako všetci moji rovesníci na škole. Tak ako v každej škole, aj my sme si prešli pojmami ako Veľká epická próza, Naturizmus, sylabotonický veršový systém, daktyl a mnoho ďalších ktoré sme sa učili aby sme ich následne memorovali učiteľovi a mohli si povedať (tak ako aj učiteľ) že už to máme za sebou. A stále sme sa pýtali prečo? Načo nám toto bude v živote dobré? Pri niektorých látkach sa aj sám učiteľ často stránil odpovede, a neraz sme videli na jeho tvári výraz pri čítaní učebných osnov ktorý prezrádzal, že ani on sám niekedy nevie prečo sa práve niečo ako sylabotonický veršový systém musíme učiť.
A tak sa stalo, že hodiny literatúry sa zúžili na poučky o štruktúre a kompozícií diel, žánrov ktoré sa treba naučiť pod tlakom vety "takéto základy študent musí vedieť" ktorou nás učiteľ s istou dávkou nevôle odbíjal.

Podľa mňa by malo byť cieľom literatúry na stredných školách priviesť a vzbudiť v študentovi záujem o čítanie ktorý pretrvá aj po tom ako dostane do rúk maturitné vysvedčenie. Ukázať mu, že literatúra a knihy nie sú staré prachom zapadnuté veci, kde sa najväčšie dobrodružstva odohrávali pri obžinkoch alebo pri zachraňovaní oviec z horiaceho lesa. Žiaľ, tým že študent vidí iba poučky a diela staršie ako on sám ktoré často popisujú svet ktorý mu nie je ani trochu blízky a nevie sa vžiť do hlavných postáv, nič ho nespája s dejom, stane sa že na otázku "čo čítaš?" odpovie "mňa knihy nebavia".

Tí ktorí zostavujú učebné osnovy a povinné diela mali by brať do úvahy že generácia študentov sa mení (a osnovy zostávajú), menia sa ich problémy, záujmy a záľuby. Že ich neosloví konflikt citu a rozumu, sna a skutočnosti alebo úpadok zemianstva. Mali by si uvedomiť že práve oni sa podieľajú na tom či študent stratí všetok záujem o literatúru ktorý sa po škole hľadá oveľa ťažšie. Mali by porozmýšľať či je naozaj také dôležité aby študent poznal životopisy autorov, ich diela ktoré aj tak z hlavy vypustí, alebo aby mal naozaj pôžitok z toho že si prečítal knihu na ktorú nezabudne.

Komentáře (0)