Slepí čtenáři a knihy na útěku

blog

09.06.2016 v 13:31 / yenda1 (314 views)
Slepí čtenáři a knihy na útěku
V té zemi prý panoval válečný konflikt. Válka není dobrým přítelem kultury a tak se několik pohotových jedinců rozhodlo rozeslat do okolních zemí artefakty, mezi nimi i značné množství knih.
Počet si přesně nevybavuji, ale ony zachráněné a prchající knihy měly dorazit i do našeho městečka. Knihovnu zde máme honosnou, dokonce možná až moc honosnou pro obec naší velikosti. Je naší pýchou a kulturním centrem. Jsme „obcí knihy“, no tím se alespoň holedbáme před sousedními kraji, i když mnoho z nás knihu nepřečte jak je rok dlouhý.
Lidé čtoucí a chodící do naší knihovny pravidelně, se mezi sebou dobře znají. Jak by ne, když se u některých regálů opakovaně potkáváme. Prohodíme pár slov, místní čtenáři na mě dělají dojem lidí, kteří mají vlastní názory, dokážou jít proti většinové módní vlně, nenechají se v posledních dnech strhnout laciným a nízkým nacionalismem.
Mýlil jsem se. Zprávy se šířily rychlostí pomluv. Začalo se ozývat: Proč ty knihy vozí sem? Ty knihy jsou z většiny škodlivé, těch pár dobrých to nevytrhne. Není tu pro ně místo. Ať je si je vezmou ti či oni, mají větší knihovnu. Těm knihám nikdo nerozumí, co s nimi? Nevytlačí z knihovny nakonec „naše“ knihy? Ony se ty knihy nemají doma tak špatně, ale my prý máme knihovny lepší.

Od čtenářů bych čekal větší nadhled a pochopení. Pokud máme místo, proč ho knihám, jakkoliv cizím a vzdáleným neposkytnout? Stejně tu už máme tolik cizích knih, že nevšimnout si toho může pouze slepec. Při diskuzi v knihovně s pravidelnými čtenáři jsem opakovaně přednesl argument, že pokus se hrdě zveme onou „obcí knihy“, kdy jindy máme šanci toto úsloví naplnit, když ne teď. Protiargument byl stále stejný: Vem si ty knihy k sobě domů, když ti to nevadí. Ano, dobrý názor. Kdybych odpověděl zamítavě jsem pokrytec a byl bych k smíchu. Říkám stále totéž: Několik knih by u mě místo našlo, na všechny místo nemám. Stejnou odpověď můžeme dát těm, kdož chtějí pomoci. Neznamená to ale, že apriori zavřeme dveře knihoven a budeme dělat, že to není náš problém

Komentáře (4)

Lector
30.06.2016

Dávám přednost "švýcarskému modelu knihovnictví".

Luvák
28.06.2016

A co když knihovníci nerezignují na svou funkci a knihy plné plísně pečlivě očistí, aby byly zase jako nové a mohly se stát další ozdobou knihovny. Knihy plné nebezpečných myšlenek zařadí mezi posvátné a motivační texty a budou je s nimi půjčovat, aby se jejich nebezpečný ráz otupil do měkka.

Lector
13.06.2016

Velká knihovna pojme mnoho knih. Mnohé cizí knihy v ní mohou být ozdobou nebo mohou inspirovat návštěvníky knihovny k tomu, aby se zamysleli... Nad knihami, nad tím co nám říkají, zda nás mohou obohatit. Někdy stojí za úvahu také "jen" to, že knize má být poskytnuta střecha knihovny, protože by neměla být vystavena nevlídným podmínkám tam venku. V takovém případě nám udělá vlastně dobře, že i pro takovou knihu jsme v knihovně našli místo.
Opravdu ale v knihovně chceme všechny knihy? Vložíme si do přihrádky knihu zvlhlou a napadenou plísní a budeme riskovat, že za nějakou dobu přijdeme o mnoho knih v jejím okolí? Uděláme místo knihám, které jsou plné zlých myšlenek, negativních emocí? Jak takové knihy mohou dopadnout? Budou se shromažďovat v tom koutu knihovny, kam nechodíme moc často. Po čas zjistíme, že tam vlastně už ani nechceme chodit, a že tam vlastně nechce chodit ani knihovník, aby se podíval, zda jsou knihy v pořádku. V opuštěných knihách se zahnízdí hmyz nebo ještě něco horšího.

Mám rád velké a opečovávané knihovny, které obsahují mnoho rozmanitých knih. Myslím, že mě to obohacuje. A právě proto si myslím, že důležité, aby knihovník dbal to, jaké knihy do polic založí. Každá knihovna má své čtenáře a svá omezení. I ta největší.

PS: Dovoluji si v této věci upozornit na knihu "Německo páchá sebevraždu". Je to o jednom snaživém, leč nekompetentním knihovníkovi, či spíše knihovnici. http://www.databazeknih.cz/knihy/nemecko-pacha-sebevrazdu-95912

siena
09.06.2016

yenda1, díky za pěkný článek o nepěkných věcech...