Ponížení a urazení F. M. Dostojevskij

blog

19.08.2013 v 20:47 / zipporah (495 views)
Ponížení a urazení F. M. Dostojevskij

... pracujem pomocou analýzy, a nie pomocou syntézy, to je, že idem
do hĺbky a rozborom na atómy hľadám celok. Gogoľ berie celok priamo,
a preto nie je taký hlboký ako ja...
(Dostojevskij v liste
bratovi)
Mimoriadny umelec nám svojím
dielom pripomenie zážitok, na ktorý veľmi radi spomíname. Čo môže Dostojevskij
v čitateľovi poodhaliť, ak nie niečo hlboké a hodnotné? Ponížení
a urazení nadväzuje na úspešný román Chudobní ľudia a hlavnou
postavou príbehu je sympatický profil mladého spisovateľa Ivana Petroviča. Vo svete
autorových postáv sa hodnoty delia na dobré a zlé. Hnacou silou je
egoizmus a kôpka postáv v tomto románe je kontrastná a fantastická vo
svojej skutočnosti (Dostojevskij).
„Smútite za ideálmi a cnosťami. Ale,
priateľ, veď ja sám som ochotný uznať všetko, čo rozkážete; lenže čo mám robiť,
keď s určitosťou viem, že základom všetkých ľudských cností je najhlbší
egoizmus. A čím je dielo cnostnejšie–tým viac je v ňom egoizmu...“
Knieža


.....

„... prečo sa mi vlastne vysmievaš? Šiel som
k tebe otvorene a priamo. Ak sa nazdávaš, že hovorím hlúposti,
vysvetli mi to, ale sa mi nesmej. Veď aj čomu sa tu máš smiať? Tomu, čo je
teraz pre mňa sväté, ušľachtilé? No nech aj blúdim, nech je to všetko
nesprávne, pomýlené, nech som aj hlupáčik, ako si ma niekoľko ráz nazval; ale
ak blúdim, blúdim úprimne, statočne a nestratil som svoju ušľachtilosť.
Nadchýnam sa vysokými ideami. Nech sú aj chybné, no ich základ je svätý...“
Aľoša

(Fajným doplnkovým čítaním na
tému egoizmu a lásky odporúčam úvahy Schopenahuera: Génius, umění, láska,
veštec. Konkrétne v Láske.)Román považujem za moje
najobľúbenejšie dielo od Dostojevského, napriek existencie významovo obsiahlych
a výnimočných príbehov Karamazových či kniežaťa Myškina (Idiot). Kvôli
takému príbehu ako je Ponížení a urazení som sa mohla vrátiť k spomienkam
a zamýšľať sa nad vzťahmi. V jednom momente si Aľoša v monológu
uvedomuje, čo značí pre neho daný človek. Nejde o nejaké slová, výrazy
a príkazy. Prakticky človeka zviera v hrudi a následne dostane
strach. Šokovaný v poznaní nového a škaredého dojmu uteká späť
k tomu človeku. Je to dojem hlboký a nezabudnuteľný, trvá krátku
chvíľu. Prežila som ho voči babke, keď som mala sotva jedenásť rokov
a Aľoša mi ho premietol. Je iné prežiť tento pocit ako dieťa a iné
ako dospelý človek. V dospelosti sa pocity recyklujú, vracajú sa a odchádzajú,
prestávame im poskytovať väčší význam.

A ja si ten okamih vysoko
cením, lebo už ako dieťa som si uvedomila, čo pre mňa babka znamená. Nielenže
som objavila niečo dobrého vo mne, čo vypracovala s láskou a prísnosťou
moja babka, ale bol to prvý krok k hľadaniu človeka v sebe. Tak, ako
to robí vo svojich dielach Dostojevskij.

Obsah: http://referaty.atlas.sk/slovencina-a-cestina/citatelsky-dennik/3918/fiodor-michalovic-dostojevskij-ponizeni-a-urazeni

Komentáře (1)

WEIL
20.08.2013

Kdo se v mládí zabývá literaturou, těžko může obejít Dostojevského. Uražené a ponížené bych si musel osvěžit, jen si pamatuji, že jsem knihu četl asi ve dvaceti, i venku, a vyvolávala ve mě sentimentální pocity. Kniha nepatří mezi klíčové knihy Dostojevského, nicméně patří do jeho bohatého repertoáru.