Náboženský fundamentalismus

blog

27.03.2013 v 15:36 / Sási (2330 views)
Náboženský fundamentalismus
Na protest proti modernizujícím a liberálním tendencím ve společnosti vzniklo začátkem dvacátého století v Americe militantní konzervativní náboženské hnutí, které zdůrazňovalo doslovný výklad Bible a její neomylnost (zabývám se moderním fundamentalismem, krvavou historii nechme stranou).

Například dle Gallupova výzkumu v současnosti uznává kreacionismus v America 53% obyvatel. Podotýkám, že se jedná o kreacionismus a né o inteligentní design, takže tito lidé věří, že svět byl stvořen Bohem zhruba před 6 000 až 10 000 lety. 


USA je stále ještě nejvyspělejší zemí světa a přesto pouze 12% obyvatel věří v evoluci a tito lidé se v mnoha případech bojí vyjádřit svůj názor, „nedej bože“ si dovolit říct, že jsou ateisté.

Kreacionisté samozřejmě tvrdí, že darwinistický výklad se nedá považovat za vědeckou teorii, neboť nepředvídá variační evoluci a zároveň své teorie považují za vědecké, ať už jsou to kreacionisté nebo zastánci inteligentního designu. Je zajímavé, jak se honosí tím, že tento výrok prohlásil veliký filosof a obhájce otevřené společnosti Karl Popper. To, že Popper tento nešťastný výrok později sám odvolal, už se jim do krámu nehodí, takže se o tom moc nemluví. Kámen úrazu je ten, že evoluční teorii lze spolehlivě testovat ve všech implikacích (genetických, biochemických, morfologických, biogeografických,
paleontologických…), kdežto kreacionismus či ID není možné testovat žádným způsobem, protože jednoduše naprosto všechno lze vysvětlit tím, že Bůh či Inteligentní designer může v podstatě cokoliv, kdykoliv a jakkoliv, a proto zde není možnost tuto teorii vyvrátit, čímž se z vědecké teorie stává jakási pseudověda.

Kreacionisté nechť mi například vysvětlí, jak je možné, že 99% všech druhů (v historii naší planety) vyhynulo. Tak praví paleontologické výzkumy na základě fosilních záznamů. Běda jak před kreacionistou zmíníte dinosaury a to, že před 65 miliony lety
vyhynuli. Zastánci ID by se pak měla zeptat svého dokonalého Designera, proč nechal svůj dokonalý záměr vytvořit slepé mouchy, ptáky bez křídel, siamská dvojčata nebo u člověka zbytečnosti jako slepé střevo, dnes již nepotřebné ochlupení, které nám začne narůstat po pěti měsících strávených v děloze, naše opotřebitelná kolena, zakrnělý ocas a další rozmary, nicméně ID alespoň uznává nějakou evoluci, kdežto biblický kreacionismus je v rozporu s archeologií, astrofyzikou, geofyzikou, kosmologií, antropologií atd.

Proč náboženští fundamentalisté přehlížejí fakta a jsou schopni udělat blázna z vás jenom proto, že nevěříte jejich svaté knize, jejich axiomu a absolutní „objektivní pravdě“, která by pravděpodobně ani nepřežila bez Ediktu milánského (v případě křesťanství), jenž vydal Konstantin I. ve 4. Století.  Richard Dawkins prohlásil, že "Bůh ze Starého zákona je patrně ta nejprotivnější postava v celé beletrii. Žárlí a ještě je na to pyšný. Je to malicherný, nespravedlivý, nemilosrdný tvor posedlý ovládáním ostatních, pomstychtivý, krvežíznivý našeptávač etnických čistek, je to rozmarný, nenávistný tyran se zálibou v misogynii, homofobii, rasismu, infanticidě, genocidě, filicidě, šíření chorob, megalomanství a sadomasochismu. Ti z nás, kteří se o něm učí od dětství, mohou mít ke všem těmto hrůzám
sníženou citlivost." A je bohužel pravdou, že ve Starém zákoně, ze kterého vycházejí tři největší náboženství současnosti, je skutečně krutý a ve srovnání s Novým zákonem, kde se nastavuje druhá tvář, je to v rozporu. Proč fundamentalisté tak trvají na
tom, aby člověk tohoto Boha přijmul? Osobně se domnívám, že jde o teorii kognitivní disonance. „Kognitivní disonancí se rozumí nesouhlas mezi kognitivními elementy, kam mohou patřit znalost, mínění, hodnoty, postoje týkající se okolí i sebe sama. Disonance, citově nepříjemná, je výrazem potřeby konzistentnosti poznání. Disonance vede k aktivitě zaměřené na redukci disonance. Kromě snahy o redukci disonance se předpokládá v této teorii u člověka snaha aktivně se vyhýbat situacím a informacím, které by pravděpodobně disonanci zvětšily.“ František Koukolík k tomu dodává, že naprosté selhání předpovědi, která plyne z libovolného druhu víry, u velkého podílu věřících víru posílí (a to tím víc, čím byla víra hlubší). A právě zde je jasná neochota věřících diskutovat či přijímat kritiku, neboť na tyto lidi, jakožto hluboce věřící, neplatí jakkoli racionální argumentace.

Richard Dawkins, Sam Harris, Daniel Dennett a zesnulý Christopher Hitchens známí jako 4 jezdci apokalypsy se nebojí kritizovat náboženský fundamentalismus, i když jim bylo mnohokrát vyhrožováno. Tento článek jsem napsal po setkání s náboženskými fanatiky v mém okolí. Nastínil jsem zde jen malou část této problematiky. Nepovažuji se za ateistu, ale vadí mi náboženský fundamentalismus. Vadí mi lidé, kteří se mi
snaží za každou cenu vnutit svojí pravdu z 2000 let staré knihy (NZ, SZ je mnohem starší), která ani není považována za historický dokument a v historii se měnila na různých církevních koncilech. Knihy od těchto autorů vám pomohou najít argumenty protináboženským fundamentalistům, kterých u nás není naštěstí tolik…zatím.

Komentáře (10)

Stammel
01.04.2013

Popsané chování podle mne nemá žádnou přímou souvislost s vírou, ale jednoduše s omezeností, která se může projevit naprosto kdekoli. Stačí když někomu zpochybníte něco, co je pro něj a jeho život podstatné, a on se nedovede hájit konstruktivně. Zkuste říci něco nevhodného mezi příznivci Zdeňka Trošky a můžete se dostat na hranici veřejného lynče (jak se stalo Kamilu Filovi po jeho recenzi). Zkuste mezi bývalými spolužáky z průmyslovky vysvětlit, že peníze nejsou v životě to hlavní a budete místo diskuse rázem označeni za naivního troubu (vlastní zkušenost s ostrakizací). Zkuste zarytému ateistovi říci, že se vám líbí Bible a máte celkem slušou šanci, že místo argumentace vám začne nadávat (soudě dle toho, jak velkou část diskuse s věřícími tvoří nadávky, odsudky, nebo alespoň emotivní výlevy, nahrazující věcnou a fér argumentaci). Příklad fanatismu najdete pro jakýkoli lidský obor a zároveň pro jeho protiklad! A najdete ho také v každém člověku, včetně sebe.

Náboženská víra má tu nevýhodu, že se diskursivně míjí s tím, co dnes považujeme za korektní argumentaci. Je tudíž těžší ji obhajovat, a o to častěji a silněji se může měnit v zarytost. Navíc vzhledem k tomu, jak populární je se do víry navážet, mohou si věřící vcelku oprávněně připadat jako štvaná zvěř a ježit srst (opět zkušenost z blízkého, dokonce vysoce intelektuálního okolí).
Z generalizacemi ohledně věřících lidí bych byl opatrný i z jiných důvodů. Znám katolíky, nezřídka přímo kněze, jejichž otevřenost, tolerance a ochota k diskusi je pro mě velmi inspirativní. Na katedře filosofie jsem měl dokonce za spolužačku jeptišku, jejíž nadšení pro kritické myšlení neznalo mezí. Atd. Atd. Z čehož usuzuji, že víra není virus, který zabíjí mozkové buňky a dělá z lidí zvěř, jak by se mohlo zdát, kdybychom se spokojili jen s příklady zápornými.

Jádro pudla bude v něčem jiném. Zřejmě v člověku a míře jeho vnitřní kultivovanosti, díky které se dokáže v libovolném sporu chovat jinak než divoký pes, když mu sáhnete na kost.

binysek
01.04.2013

no, k odmítání diskuze není třeba potkat náboženského fundamentalistu. Zkusil jste třeba někdy se pustit do diskuze s lidmi, kteří věří na jakoukoliv formu posmrtného života (pokud na ni samozřejmě sám nevěříte), to je mazec. a při tom mnozí z nich s vážnou tváří prohlásí -. jsem sice ateista, ale když nám umřela babička a my jsme byli v kavárně, najednou tam zazněla její oblíbená píseň, dala nám vědět, že je vše, jak má být. Nebo - nemějte strach ze smrti své a svých blízkých, smrt, to je jako když svléknete jeden kabát a natáhnete si další. A běda, když se snažíte logicky argumentovat proti - jste ne nesouhlasící ale NEPŘÍTEL.

Já bych řekla, že to, co je založena na víře nemůže být v diskuzi s tím, kdo nevěří dobře obhájeno a věřící jsou si toho vědomi. Víra a důkazy, to prostě nejde k sobě. Já považuji za jediné možné řešení pro ně odmítat diskuzi právě proto že víra je víra, existuje mimo , diskuzi, nepožaduje důkazy nebo je pro jedince prokázána něčím, čeho by si jiný ani nevšiml, vychází z mysli toho kterého člověka, ten si svého boha ke svému obrazu stvořil.

Nemyslím si ani, že se věřící v cokoliv bojí, že v diskuzi jejich vírou bude otřeseno, to nejde, víru nejde logickými argumenty a ani důkazy vyvrátit, víra v mozku člověka je nebo není bez ohledu na přání toho člověka. Je to stejné jako s dušenou mrkví - máte nebo nemáte ji rádi a je úplně jedno co vám o tom kdo vykládá. Samozřejmě, že lze víru ztratit a dokonce se stát zapáleným ateistou ale jsou i opačné procesy.

Věřícími ale jsou i sklaní příznivci Darwina, víra má tu výhodu, že si jí zkrátka můžete vysvětlit a to zcela dle logiky víry, jakákoliv zvrat v poznání, takže popírání Darwina podle mne má více společného s obecnou úrovní kultury a vzdělanosti té které společnosti. Víra s tím samozřejmě také souvisí, ale není podmínkou. Kdyby víra byla závislá na poznání na argumentech, jak si vysvětlíte, že jsou věřící třeba astronomové - koukají na ten obrovitánský vesmír a na tu kapku v moři, kterou je Země a přes to věří, že celý tento vesmír ( a třeba i další) někdo stvořil a jako třešeň na dortu tam pak vtiskl lidi - není to trochu nonsens? ale věřícími jsou i zloději a vrazi (třeba Rwanda a pestrá minulost křesťanství a pestrá současnost islámu). Víra nemá nic společného ani s morálkou.(samozřejmě v obou těchto skupinách, mezi astronomy a zloději a vrahy jsou i přesvědčení ateisté).

Víra je pocit, je to něco rozumem nepostižitelného a její součástí není tolerance.

Captain
30.03.2013

Sási: Ty údajné chyby v jeho knize nemá cenu řešit, to by musel Dawkins mít slovní battle nebo aspoň nějakou jinou šanci, jak to vysvětlit. Jinak doslov od Komárka jsem četl jen pár stran a potom to vzdal, nechápu, proč ho tam nakladatel nasral, jeho názor zajímá tak jednu setinu čtenářstva a to je Komárek sám. :D

Mně jenom prostě příjde divný, že na jednu stranu tu argumentuješ a opíráš se o Dawkinse, Hitchense, Dennetta a Harrise, když potom ani nejsi ateista. :D To je jako kdybys pořádně nechápal, o čem mluví a jen tak si vyďobkával co se ti hodí - většinou asi hejty na církev. V co teda věříš?

nightlybird
30.03.2013

Článek je bezesporu zajímavý - vytkl bych mu jen jednu, podle mne ale podstatnou chybu. Je zúžen (pokud jsem to správně pochopil) jen na křesťanské náboženství. Domnívám se, že základní téze lze vztáhnout a aplikovat na kteroukoliv víru a možná dokonce i šířeji (tedy nejen na víru, ale i různé- izmy nebo teorie). A možná by bylo výstižnější použít místo výrazu fundamentalizmus slova fanatizmus, ve který velice často přechází.
Jinak - co s příslušníky tohoto člověčího druhu ? S přihlédnutím ke skutečnosti, že je diskuze a argumentace zcela bezpředmětná, nejrozumnějším se mi jeví totální ignorování (i když i eserheadovo řešení může být někdy a pro někoho zajímavé). Osobně se řídím otcovým ponaučením : nepři se s lidmi, jejichž názoru si nevážíš.
Poznámka k Dawkinsovi - dovolím si ocitovat z komentáře Kiko - "Dawkins je prostě věřící svého druhu". Je to stručné, výstižné a mám dojem, že i docela pravdivé.

Sási
30.03.2013

Eraserhead: Já jsem takhle trefil Jehovistu, když mi strčil nohu do dveří :D :D

eraserhead
30.03.2013

Je to už pár let, co jsem se dostal do diskuse s podobnými lidmi. Když mi jeden z nich takřka na všechny mé argumenty odpovídal, že Bůh je všemocný a nic se neděje bez jeho vůle, má drzost mě vyprovokovala v radikální čin. Prostě jsem mu z ničeho nic vyťal facku (ne moc ráznou, spíše demonstrační). Když se zeptal co blbnu, odpověděl jsem mu: "Já nic, to byla boží vůle".

Sási
30.03.2013

Četl jsem ho pořádně, což neznamená, že to budu brát jako ateistickou bibli, co ty? Nehledě na to, že Dawkins si občas přikrášlí informace pro svoje potřeby a stačí si vyhledat kritiku tý knihy, jakože několik vědců například prohlásilo, že po přečtení Božího bludu se styděj za to, že jsou ateisti a spousta věcí z ní byla vyvrácená. Komárek to Dawkinsovi taky vysvětlil docela v doslovu ;) mně spíš zajímá transpersonální psychologie a východní mystika, což nemá s nějakym křesťanskym bohem nic společnýho, ale s ateismem taky ne ;)

Captain
29.03.2013

Vyjmenuješ tohle všechno a přeci se nepovažuješ za ateistu? Ale no tak, četl jsi Boží blud pořádně? :D

1