Konec experimentu – Michal Pullman

blog

10.01.2012 v 17:18 / bond77 (1658 views)
Konec experimentu – Michal Pullman
Před časem vyšla kniha,
zabývající se pádem komunismu u nás s názvem Konec experimentu –
Přestavba a pád komunismu v Československu od Michala Pullmana.
Pojďme si ji zrecenzovat.

  

Autor Michal Pullman se
narodil roku 1974 v Bratislavě. Dokončil matematické gymnázium (1992), pak
sociologii a historii na FF UK (1998). Poté studoval v Berlíně a ve Vídni,
jako vyučující hostoval na univerzitě v Mnichově. Od roku 2001 působí
v Ústavu hospodářských a sociálních dějin Filozofické fakulty UK
v Praze.
Jak už jsem zde psal,
kniha je o pádu komunismu v Československu, ale autor popisuje i
dění v SSSR, což si myslím, že je dobré hlavně pro srovnání obou
států, jak se změny vyvíjeli, jaké stanovisko mělo tehdejší vedení stran, jaký
postoj zaujímali obyčejní lidé atd. Události jsou psané chronologicky, kapitoly
o československé přestavbě se střídají spolu se sovětskou perestrojkou. Autor
situaci rozebírá nejen z pohledu tehdejších vládců, kde skvěle vykresluje
boje o nejvyšší patra Komunistické strany, ale také z pohledu
obyčejných lidí a dělníků.

  
 Na začátek chci říct, že
jsem rád za vydáním této knihy. Jednak, že jsem se o tomto tématu více dozvěděl
(dříve člověk znal je nějaké povrchní informace) a za druhé, že autor
srovnal dobře chronologicky situaci v Československu s poměry
v Sovětském Svazu. To čtenáře nutí přemýšlet a porovnávat režimy
v těchto zemích a i celkově nad situací přemýšlí, jak by se některé kroky
daly udělat jinak nebo žasne nad absurdností situace.  To vidím jako velké plus.

Bohužel čtení knihy není
úplně pro každého. Publikace se hemží cizími slovy a mnoha pojmy, a proto se
musíte velmi soustředit, aby jste textu porozuměli (což je to někdy dost
obtížné) a také velmi pravděpodobné, že některý určitý text si budete muset
přečíst znovu kvůli úplnému a doslovnému pochopení.    
Když
vše shrneme, Konec experimentu je skvělá kniha o pádu komunismu u nás
v SSSR, bohužel je určena spíše pro náročnější čtenáře, kteří ji jistě
ocení. Jsem rád, že toto pojednání vzniklo, a že se budeme moct těšit na další
úvahy, popisující naší nedávnou minulost.

Komentáře (0)