K moři - Petra Soukupová - stručné shrnutí

blog

11.02.2012 v 20:42 / Gooverka (2995 views)
K moři - Petra Soukupová - stručné shrnutí
Tato kniha se dělí na 3
části. Každá z těchto částí má spoustu menších podkapitol. Tyto
podkapitoly se váží k hlavním postavám, ale i k dalším, méně
důležitým, o kterých je potřeba něco zmínit. První z nich je pojmenovaná
PETROVY DVĚ ŽENY. Autorka nás zavádí do celého příběhu, popisuje dva hlavní
hrdiny – Petra a Magdu, jejich zprvu oddělené životy, i to jak se seznámili. Když
zmiňuje jejich přátele, prozradí nám jen ten fakt, který je pro příběh
důležitý. Popisuje jejich z počátku hezký vztah, který se začíná
komplikovat. Mají spolu dvě dcery, ale Petr si nachází milenku. Postavy jsou
popisovány stručným a jednoduchým jazykem. Soukupová nám ukazuje především
jejich slabé stránky, osobní selhání, a činí je proto docela nesympatickými. Celý
příběh je spojen osobou Petra, který posléze opouští svou ženu i dvě dcery –
Báru a Jitku, a stěhuje se ke své milence. Při automobilové nehodě zemře sestra
jeho teď už nové manželky Kláry, a tak se společně musí postarat o její malou
dceru Adélu. K ní ještě Petrovi Klára porodí dalšího potomka, dceru
Johanku. Tato první část se víceméně soustředí na jeho první manželství a první
rodinu.

   V druhé, a také asi i hlavní
části, se Petr se svými dcerami vydává k moři, aby utužil jejich vztahy.
Následující kapitoly jsou vyplněné banálními věcmi, které jsou spojené např. s cestováním.
Autorka popisuje jízdu autem, rozbalování svačin, stavění na pumpě, hádání se,
i to, jak se jednotlivé postavy cítí. Pasáži, která se odvíjí u moře, věnuje
největší pozornost. Každá postava má své trápení a ty nám autorka popisuje
v celé své šíři. Za celým týdnem, stráveným na pláži a v hotelu,
prosvítá nemožnost Petrových čtyř dcer najít k sobě cestu a sblížit se. Petr
se chová jako robotický otec, který sice vykonává svou úlohu, ale není pro ni
nijak zapálený. Problémy jeho dcer ho skoro nezajímají. Pro každou postavu je
tato cesta něčím jiným, ale všechny na ní budou vzpomínat – bez výjimky špatně.
Text má další zvláštnosti, v podobě vnitřních monologů postav, a jen
zřídka se zde objevuje přímá řeč.

   Poslední část této knihy nám nabízí
pokračování života všech postav, a objevují se tu i nové. Petr umírá a jeho
dcery se nesejdou v dobrém ani na jeho pohřbu. Johanka končí
v Americe, kde dělala modelku, ale dostávají se k ní drogy, takže nakonec
skončí jako osamělá závislá prodavačka v motorestu. Adéla se vymanila ze své ošklivosti,
má děti se svým manželem, ale dává je přes týden své matce Kláře na chalupu.
Jitka se odstěhuje do Finska, má také děti, ale od svého manžela zažije domácí
násilí, nakonec se od něj odstěhuje. Asi nejsvětleji se nám jeví osud Báry, která
vede docela spokojený život, se svým manželem a dětmi.

   Podle mého názoru nám autorka ukazuje
model tradiční české rodiny a jejích životních problémů. Všechno se v tomto
příběhu upírá k nedostatečné komunikaci. Ukazuje nám všechny možné
problémy, které by se ale podle mého názoru pohromadě u jedné rodiny nemohly objevit. I kompozice knihy je velice netypická.

Komentáře (0)