Hrdina

blog

03.07.2013 v 13:43 / ostryzetko (654 views)
Hrdina
V nejtěžších
chvílích voláme o pomoc. Pouze pokud je situace beznadějná obracíme se
k Bohu. Do té doby neuznáváme Jeho existenci. Nabízí se otázka. Proč právě
v nejtěžších situacích? Možná proto že, dokud jsme v bezpečí tak Boha
nepotřebujeme nebo si nechceme připustit Jeho existenci?
Staré svitky
vyprávějí dnes již zapomenutý příběh o hrdinovi jménem Panteus. V dávných
dobách lidé ctili mocné bytosti jako své bohy. Těmto bytostem říkali Nabites
bylo jich pár, ale velmi mocní. Vykonávali umění magie na nejvyšší úrovni, jaké
lze dosáhnout. Nabites měli jediný účel dodržovat rovnováhu života a smrti.
Jistý čas tomu tak bylo ale i Nabites jsou jen lidé. Nechali se zlákat mocí a
začaly šířit temnotu. Byli naprosto posedlí temnými silami a podrobili si tehdy
největší dynastii v Evropě Evolut. Král Ineton, který vládl dynastii
Evolut, nehodlal Nabites nic ulehčit. Vyzval Darktemrita nejsilnějšího
z Nabites k boji před branami hlavního města dynastie Evolut. Přesto
že mu to jeho rádci rozmlouvali. Darktemrit ovládal temnou magii bez hranic,
jako jediný byl schopen na pár okamžiků zakrýt slunce na obloze.  Král Ineton byl také velmi silný. Ovládal
umění destruktivní magie chladu. Když se tehdy proti sobě utkali před branami
hlavního města dynastie Evolut. Strhl se impozantní boj mezi chladem a
temnotou. Darktemrit na nic nečekal a okamžitě začal s obřadem, který
nazval Noc ve dne. Vyvolávací obřad temnoty, kdy mělo slunce z oblohy odejít
ale král Ineton mu vtom zabránil, když po něm hodil ledový rampouch. Darktemrit
na rampouch upřel svůj zrak a zcela ho zničil. Ineton s tím počítal. Rampouch
měl upoutat Darktemritovu pozornost a aby nemohl dokončit vyvolávací proces Noc
ve dne. Darktemrit nyní používal temné síly, aby zničil krále Inetona. Používal
především magii iluzí. Darktemrit foukl do své otevřené dlaně a z té se
vznesl tmavě zelený oblak dýmu mířící ke králi Inetonovi. Král se pokoušel před
dýmem ukrýt v ledovém iglú, které pomocí kouzla vybudoval, i když v
oblasti nebyl žádný led. Dým do ledového iglú narazil a to se rozpadlo. Král
Ineton byl pohlcen dýmem. Chystal se ho zničit veškerými kouzly, jaké jen znal.
Ale marně dým byl iluzionistického původu. Což znamenalo, že jak mile král
Ineton vdechl dým do svých plic. Začal mít ihned reálné vidin. Vyděl to, čeho
se nejvíce bal jeho halucinace strachu jej donutil k tomu, aby se zničil
sám. Atak se stalo že Darktemrit vyhrál, prohlásil se králem a začal šířit
temnotu po celé Evropě. Jeho moc byla nyní velmi silná. Pohltil destruktivní
magii chladu od svého soupeře krále Inetona a stal se bezcitným. Již mu bylo
jedno, jestli zemře nebo ne. Necítil lásku, radost, potěšení a ani nenávist,
zášť, pomstychtivost či strach. Darktemrit byl tak bezcitný, že zabil i ostatní
z rasy Nabites. Chystal se nyní zničit jediného, kdo by ho mohl porazit. Arci-mág Panteus ovládal magii světla na velmi vysoké úrovni. Panteus nejen, že byl
mocný, ale byl i moudrý a nikdy nevyužil své moci ve svůj prospěch. Arci-mág Panteus zjistil, že ho jde Darktemrit zničit. A proto se ve svém sídle Magamul
v posvátném městě Impozia připravoval na boj s Darktemritem.  Arci-mág Panteus byl sice mocným čarodějem, ale
své soupeře nikdy nepodceňoval. Jestliže ho nikdo vyzval k boji tak se pro
jistotu na něho důkladně připravil. Neponechal nic náhodě. Darktemrit přišel do
posvátného města Impozia. Darktemrit byl natolik arogantní, že přišel sám a
myslel si že arci-mág Panteus je slabý protivník. Darktemrit ve své nekonečné
bezcitnosti začal ničit město i s jeho obyvateli. Ve městě Impozia byl
jeden kostel postavený z křišťálu sahal až do nebes. Jak mile Darktemrit
došel ke kostelu, začal ho ničit. Postavil se před křišťálovou bránu. Položil
na ni ruku jako by chtěl bránu kostela otevřít. Zamumlal pár slov a z jeho
dlaně se rozlézali černé čáry. Darktemritova ruka pomalu sjela po křišťálovém
skle, které začalo praskat. Praskliny se rozlezly po celém kostele. Netrvalo
dlouho a kostel se rozsypal.  Darktemrit
se nyní na místo křišťálového kostela chystal postavit svatyni temna. Když vtom
okamžiku se z nebes snesl paprsek světla a přímo před Darktemritem stála
bytost v bílém hábitu s kápí přes obličej. Darktemrit byl celí
v černém měl kabát a jeho obličej byl bledší než obličej smrti. „No vida arci-mág Panteus. Takříkajíc osobně.“ Pronesl tichým a chladným hlasem
Darktemrit. Arci-mág na něho upřel svůj zrak a pravil: „proč si to udělal? Tihle
nejsou pro tebe hrozbou.“ 
„Vím, ale
jinak by chtě nepřivolal.“ Chvíli bylo ticho. „Promiň, očekával jsi… Já nevím
snad trochou…“ Darktemrit hledal to správné slovo, ale ve svém obličeji nedal
najevo žádný cit. „… Slitování.“  Arci-mág Panteus mu odpověděl oslepujícím zábleskem světla. Darktemrit byl na chvíli dezorientovaný.
Postavil se na nohy. Namířil svou dlaň na Panteuse a z té vylétl malý drak
v tmavozelené barvě. Arci-mág Panteus draka zastavil vyvoláním světelné
koule, která draka pohltila a zničila. Darktemrit poté dělal jakési pohyby
svými ruky a vyvolal temné energie, aby zničil arci-mága Panteuse. Ten však za
pomocí magie světla všechny odrazil. Tak to bojovali dobré tři hodiny, kdy se
posvátné město Impozia proměnilo v bojovou arénu světel různých energií.
Po dlouhém a naprosto vyčerpávajícím boji arci-mág Panteus seslal kouzlo
Svimagia (kouzlo magie světla – arci-mág položí své otevřené ruce na hruď a
chvilku odříkává pár slov. Během té doby se do dlaní nasává posvátná energie
světla. Po ukončení odříkání kouzelné formule své ruce spojí a z nich poté
vyšlehne proud světla, které naprosto zničí soupeře a ten se promění v prach.
Takovéto kouzlo dokáže jen arci-mág na nejvyšší úrovni magie světla.)Darktemrita
obklopila oslepující záře světla a proměnil se v prach. Arci-mág Panteus
vyčerpáním zemřel. Kouzlo Svimagia  je
velmi vyčerpávající, neboť jeho zdrojem je životní energie.
Panteus tedy naštěstí vyhrál, ale vše mohlo být jinak,
kdyby lidé nebyli zaslepeni pocitem „bezpečí“. Nabites díky tomu že je lidé uctívali,
jako bohy získali moc. Nabites lidi zaslepili falešnými kouzli jako dobrá
úroda, bohatý život a zdraví. Jenže neuvědomili si, že je to jen na oko.
Nabites totiž měli touhu zotročit si lidstvo. Ano je pravdou, že lidé svým
způsobem nemohli nic dělat. Ale je opravdu tomu tak? Je nutné uvědomit si, že
tu byli i Nabites, kteří nechtěli lidem ublížit, ba naopak chtěli jim pomáhat.
Jenže tihle nechtěli lidi k ničemu nutit a byli toho názoru, že pokud
budou lidé chtít. Vyhledají jejich pomoc sami. V takovém to případě se
nabízí otázka. Proč tomu tak je? Možná proto, že Nabites tedy ti, kteří chtěli
lidem pomáhat chtěli lidem naznačit svou důvěru. Ale je velmi těžké důvěřovat
neznámému. Tudíž je dobré, když se neznámé stane známým. 

Komentáře (5)

tyzik.cejka
17.07.2013

morte je hrozně chytrej

tyzik.cejka
05.07.2013

jejda to se ti fakt povedlo to mi vždy zlepší náladu

ponorka
04.07.2013

V textu se špatně orientuje kvůli neuvěřitelně špatné interpunkci. Přijde mi to celkově takové nedopilované, ale docela mě to zaujalo.

herdekfilek
03.07.2013

Až na pravopis v tom nevidím problém.

morte
03.07.2013

Je tohle opravdu příspěvek, který by měl vzhledem ke svému obsahu a zaměření být na Databázi knih?

ostryzetko také napsal

OspravedlněníOspravedlnění
blog
Chuť pomstyChuť pomsty
blog