Dopisy čtenářů

blog

03.11.2012 v 11:06 / herdekfilek (968 views)
Dopisy čtenářů
V rámci propagace kolektivní blbosti sem dávám druhou upoutávku na tištěný časopis AK-29, který se bude prodávat ve čtvrtek 8.11. v 17:00 u stanice metra I. P. Pavlova. Koukejte přikvačit. Slibuju, že toto je poslední propagační průjem.
Ukázka jest ze sekce Dopisy čtenářů, kterými se dnes a denně plní antikvariát Kačur.

Reakce na článek 
Kačur alkoholik, uvedený ve 20. čísle našeho časopisu
: Drahá redakce, váš časopis jsem objevil náhodou a
již dva měsíce toho lituji. Jeho obsah mě doslova šokoval. Za ony dva měsíce
jsem přečetl všechna čísla a sestavil 341 žalobu (slovy tři sta čtyřicet
jednu). Hlavní přísun žalob vás čeká za článek Kačur alkoholik, kde jsem se
odhodlal zažalovat každé slovo jednotlivě. Ve slově Kačur, které v článku
mimojiné padlo třiapadesátkrát, podávám žalobu na každé jednotlivé písmeno.
Takže, po kratším matematickém cvičení, konstatuji, že jen za slovo Kačur
v jednom článku, obdržíte 265 žalob (slovy – jste v hajzlu,
holoubci). Navzdory váš Karel Rebarbora

 


Reakce na rozhovor s Fjodorem Mich-hajlovičem
Dostojevským z čísla 18 našeho časopisu
: Dostojevského miluji, tedy jsem se s nadšením vrhla do čtení
vámi dlouho avizovaného rozhovoru s tímto božským spisovatelem. Rozhovor
byl opravdu kvalitní. Jen jedna věc mi tam příliš neseděla. Jak to, že milý
Fjodor tak často používal slovo hovno? Byl to jistě kultivovaný muž, žádný
dlaždič. Eva Malá-Šedivá


Redakce: Vážené paní Malá i Šedivá, rozhovor
s Dostojevským dělal redaktor Panáček a ten to v lidech prostě
probouzí. Lepší, než kdybychom tam poslali Chába. Chudák Dostojevský by
z toho začal nevědomky kurvovat. Čemuž jsme Panáčkem elegantně předešli.

 Reakce na fotografii č. 3 z časopisu číslo 19: Vznáším velmi ostrý protest. Na 3. fotografii jsem
já a to ve velmi nelichotivé pozici. Vaše fotomontáže jsou možná vtipné, ale
tato není. Prosím o její vymazání a veřejnou omluvu. Jiří Kačur


Redakce: Pane Kačure, je to váš časopis, sám jste si
tam tu fotku dal, neblázněte, pro boha.

 


Na závěr jsme vás chtěli
potěšit obrázkem, který zaslal malý Alešek Vrba (6 let), ale došlo nám místo.
Na obrázku byl antikvář Kačur s knihou v ruce nebo antikvář Kačur
souložící ovci krabicového tvaru, to už dle osobních preferencí. Antikváře jsme
identifikovali podle otisků. Sehnat otisky příslušné knihy či ovce se nám
sehnat nepodařilo. Aleškovi přesto děkujeme.

Komentáře (3)

elfos
25.11.2012

Ehm. Žádám si, aby sem byla dávána upoutávka na každé nově vycházející číslo časopisu, a průběžně i na ta starší. Chci totiž mít přehled, o co vzdáleností od metra přicházím. Feministka nejsem, jsem elfos.
A jak pořád říkám, jednou mě ta zvědavost zabije. Ale nešť.

herdekfilek
04.11.2012

S ohledem na skutečnost, že pozměňovací zákon č. 112/2004 Sb. pozměňuje toliko jen délku hasičských hadic, nechápu, proč by nemohly číst časopis i ženy. Copak ženy nemohou být hasiči, lépe hasičkami a pročítat si zájmový časopis? Pravdou je, že v osmnáctém čísle je u pátého článku v třetím odstavci a osmé větě délka hadice zmíněna a účinně změněna, dle zákona, kterému jsou autoři zcela věrni.
A to nechávám stranou fakt, že feministky jsou také ženy a vyjmutím z jejich kruhu, ba přímo jejich stigmatizováním, se dosáhne pouze toho, že s daleko větším odporem budou vytírat podlahy a sklápět zvedlá prkýnka na toaletách.
Individuum Cháb, v tomto případě bohužel má osoba, není nihilistického zaměření. Jednoduchý důkaz leží dnes a denně v jeho posteli ve formě plyšového králíčka, kterému těsně před usnutím toto individuum, stále bohužel já, pláče do srsti. Snad, jak tvrdí individuum, pro lásku k veškerému lidstvu.
Takže ano, časopis by z etického hlediska neměl číst nikdo, ale onen nikdo by měl vědět, co nemá z etického hlediska číst a tedy časopis pravidelně číst, aby věděl, že právě toto by vlastně číst neměl.

nightlybird
04.11.2012

K uvedené reklamní akci, organizované zde Herdekfilkem, pokládám za vhodné připojit upozornění : Četba tohoto periodika v jakékoliv formě může u jedinců se slabší nervovou soustavou vyvolat nevratné poškození zdraví. Domnívám se, že toto upozornění by mělo být v souladu se zákonem č. 256/2001 Sb., a o změně některých zákonů ve znění zák. č. 479/2001 Sb., 320/2002 Sb., 274/2003 Sb., 112/2004 Sb. a 67/2006 Sb. by mělo být uvedeno výrazně hned na záhlaví této tiskoviny, leč hledal jsem jej tam marně,
což je pochopitelné u záležitosti v níž má podíl Cháb, individum známé svým nihilistickým přístupem k životu naší demokratické společnosti a pohrdáním právem zejména (bacha na Chába, pravím vám).
A dámy by tento plátek nejspíš neměly z etických důvodů číst vůbec, snad jen feministky.