Dopis Radě ČRo

blog

02.08.2018 v 07:16 / HTO (3224 views)
Dopis Radě ČRo
Dáno v Brně na den sv. Ignáce z Loyoly LP 2018

Vážení členové Rady Českého rozhlasu,

dovolte mi, abych se i já stručně vyjádřil k právě probíhající kauze „pornografie“ na stanici Vltava. Činím tak ze dvou důvodů: primo, vzhledem k plánovanému snižování počtu zaměstnanců ČRo čuju za touto absurdní situací nějakou habaďůru a rád bych, aby se vyřešila dříve, nežli ji bude možno použít – abych si vypůjčil obraz Zdeňka Buriana – jako klacík, kterým pitekantropové politiky šťouchají do gigantopitéka kultury; secundo, protože jsem včera, hledaje něco jiného, náhodně otevřel Jaroslava Haška na těchto slovech: „Správně bylo kdysi řečeno, že dobře vychovaný člověk může číst všechno. Nad tím, co je přirozené, pozastavují se jen největší sviňáci a rafinovaní sprosťáci, kteří ve své nejmizernejší lžimorálce nedívají se na obsah a s rozčilením vrhají se na jednotlivá slova. / Před lety jsem četl kritiku jakési novely, ve které se kritik rozčiloval nad tím, že autor napsal: „Vysmrkal se a utřel si nos.“ Příčí se prý to všemu estetickému, vznešenému, co má dát národu literatura. / Toť jen malá ukázka, jaká hovada se rodí pod sluncem.“, která jsem si dovolil vyložit jako znamení.

Michala Marková, překladatelka propírané pasáže z Linie krásy, je natolik skvělá (o jejím citu pro češtinu ani nemluvě), že to samo by mělo stačit ke smetení celé této věci do odpadkového koše. Kromě toho si p. Kňourka (k němuž se vrátím ještě na závěr) dovoluji upozorniti, že přeložila rovněž román Bezuzdná blahoslavenství Baltazara B., který by se mu mohl líbit nejméně ze dvou důvodů: na obálce českého vydání je obraz heterosexuálního páru a v románu se upozorňuje na islámské nebezpečí.

Nemohu bohužel říci, že by mne překvapila reakce p. Jandáka (včetně onoho dodatku, který, objektivně vzato, je „šokující“, abych použil jeho aktuálního výrazu: „Stanic je moc. Já nechápu, proč některé vůbec existují.“), protože již před lety prohlásil v televizi „(...) nebudu podporovat bulvár, nebudu podporovat bigbít, ale určitě budu podporovat krásnou literaturu (...)“ Jak vidno, Alana Hollinghursta, o němž Vám jistě napsali nebo napíší povolanější, než jsem já, za krásnou literaturu nepovažuje.

Není mi možno vyjádřit se k reakci p. Vejvody, neboť jeho výrazu „Drsné maso“ nerozumím – pro mne představuje cokoliv od zamilovaného páru ošetřujícího řízek šmirglpapírem až po můj dodnes prosím nikým nezopakovaný výkon sjetí z nejvyššího kopce lesa k rybníku bez brždění.

Doporučil bych všem třem pánům, aby si – v době, kdy budeme slavit třicet let od Sametové revoluce – přečetli například knihu Když klec je pořád na spadnutí od Antonína Přidala a Jana Zábrany, kteří se oba potýkali s cenzurou týkající se údajných vulgarismů a příliš otevřeného sexu (v případě toho prvního např. v knize Den zkázy v Britském muzeu, v případě druhého pak v slavném Prezidentovi krokadýlů, který nakonec vyšel pouze „pro studijní účely“). Tyto současné půtky vrací naši zemi nejméně tam, kde byl Západ (k němuž se tak hrdě hlásíme) před půlstoletím, kdy proběhly slavné procesy týkající se knih jako Odysseus (jeho osud za komunistického režimu byl u nás podobně tristní jako u výše zmíněného Prezidenta krokadýlů), Obratník Raka, Milenec lady Chatterleyové, Nahý oběd atd. atd. – vesměs knih řazených nyní do kánonu angloamerické klasiky. Otažte se svých srdcí a svého svědomí, Vy tři pánové: opravdu chcete naší zemí znovu švenknout někam, odkud jsme doufali být již dávno pryč? A Vy ostatní, prosím, zamyslete se nad tím, zda daní pánové nespadají pod § 6, odst. (2) bodu b) zákona č. 484/1991 Sb. ((2) Poslanecká sněmovna člena Rady z funkce odvolá, b) narušil-li závažným způsobem důstojnost funkce člena Rady nebo dopustil-li se takového jednání, které zpochybňuje jeho nezávislost nebo nestrannost při výkonu funkce člena Rady).

Na závěr ještě dodatek k vyjádření p. Kňourka: pokud jej šokuje a vyděsí slovo tak doslova antiseptické a klinické, jako je penis – podotýkám, že já sám jsem katolík a nešokuje mne vůbec –, nevím dobře, jak může přežívat v současné době, kdy například tolik reklam (jimž je vystaveno jistě nesrovnatelně více lidí než stanici Vltava) splňuje definici pornografie, jak ji stanovil Nejvyšší soud USA (o jehož kompetenci asi v této společnosti příliš pochybovat nelze): sexuální obsah bez vyvažující umělecké hodnoty.

Jeho další vyjádření stran A. Hollinghursta představuje tak absurdní oslí můstek k nenávisti, že jsem jej shledal zcela impenetrabilním. Troufám si říci, že i kdybych si na to pozval komisi složenou ze zoologa z Akademie věd (oslí můstek), tureckého tradičního stavitele (oslí můstek), barona Prášila (absurdno) a skupinu žáků velkého profesora Tarského (logika), stejně bychom nad tím zůstali sedět bezradni. Ať si to tedy vyřídí s Prorokem, imámem a vlastním svědomím. Dovolím si mu navrhnout alespoň ještě jednu maličkost, konejšivou radu – protože z jeho zoufalství cítím jakousi vzběsenou sílu: zavolejte p. Vaderovi, že Hvězda smrti bude připravena k použití včas přesně podle plánu.

Mír s Vámi,

M. Fišmeister, spisovatel

Komentáře (49)

TakySimona
09.08.2018

Menšinami nemyslím jen tady právě pronásledované intelektuály či homosexuály. Ale někde jsem četla, že lidí, kteří se nespokojují s konzumní, výdělečnou a "pohodindovou" (fakt takové slovo jsem viděla reálně a smrtelně vážně použité!) je právě tolik, kolik lidí, kteří otevřeně nežijí běžný cis-heterosexuální život. Jestli v té moci čísel nakonec něco nebude.

A ne-mlčící je vždy menšina!
:-)

Lector
09.08.2018

Na vysvětlenou:
Pro mne tu vůbec nejde o nějaké menšiny. To je rovina, do které to, s prominutím, nechci posouvat (omlouvám se, ale na práva menšin jsem trochu vysazený). To je další dimenze. Jde o elementární slušnost a profesionalitu. Paradoxně mám na mysli zájmy většiny - všech těch normálních lidí, kteří si při poslechu takového pořadu neposadí na zadek a kteří jsou nyní manipulováni do nějaké "nenávisti". Vidíme to i tady na DK. Vcelku inteligentní uživatelé si pod rouškou ochrany mravnosti, ve skutečnosti však pod rouškou ideologie, hrají na arbitry kultury, aby si pak v pátek večer na Nově pustili Troškovy majstrštychy plné vulgarit a sedli si k nim i s dětmi a pytlíkem chipsů.

TakySimona
09.08.2018

Ano, chtěla jsem použít přesně totéž slovo, jako HTO!

Bravo, Lectore, napsal jste to vážně skvěle. Slušně, ale rozhodně. I menšiny mají svá práva a celková "mocnost" řetězu se vždy odvíjí od síly nejslabšího článku.
Jdu zkusit taky něco naformulovat.

Ještě jednou díky.
S.

HTO
09.08.2018

Bravo a díky, Lectore!

Lector
09.08.2018

»TakySimona: OK. Tady je můj příspěvek. Zítra odchází.

Vážená dámo, vážení pánové, vážená Rado Českého rozhlasu,

domnívám se, že jako koncesionář Českého rozhlasu mám právo, stejně jiní koncesionáři, poslat Vám podnět k Vaší činnosti.
Ano, rád bych se vyjádřil k činnosti Rady, nikoliv k činnosti Českého rozhlasu.
Podnětem k tomu je pořad stanice Vltava „Ahoj! Aneb na počátku byla voda!“, respektive odezva některých členů Rady na něj.

Chápu, že jedna pasáž pořadu se znelíbila nějaké mamince, která daný pořad poslouchala. Chápu také, že na to reagovala. Na facebooku stanice existuje jeden nelichotivý komentář, jehož mravní úroveň však lze hodnotit hluboce pod tím, o čem se vede řeč. Marně jsem však na webových stránkách Rady hledal oficiální stížnost podanou Radě. Od té paní či kohokoliv jiného. Nic takové neexistuje.
Zdá se tedy, že veškerý ten poprask je dílem radního Tomáše Kňourka, který svůj boj vede na stránkách Parlamentních listů, kde se mimo jiné nechává zcela neoprávněně titulovat jako „místopředseda rady“.
Poslechl jsem si inkriminovaný pořad a přečetl jsem si některá vyjádření pana Kňourka.
Jako prostý občan a posluchač veřejnoprávního rozhlasu Vám musím dát najevo, že mnohem více mne znepokojila slova Vašeho radního než ten pořad.

Shledávám jej zajímavým a kultivovaným zpracováním tématu. Nemusí se mi líbit, že byla vybrána zrovna ona citace, ale nemám pocit, že bych se nad ní měl nějak zvlášť pohoršovat. Je právem autorů pořadu vybrat si text, který nejlépe naplňuje jejich záměr. Považuji za nešťastné a hrubě manipulující skutečnost, že osmivteřinová citace z uměleckého díla se stala záminkou k tak hrubému útoku ze strany Tomáše Kňourka. Jeho slova „Kdo může popřít, že nad stanicí Český rozhlas Vltava po pornografickém extempore definitivně vyšlo duhové neomarxistické slunce? Asi už jen Petr Fischer, její šéfredaktor a zavilý obhájce těchto prasáren…“ a „Alan Hollinghurst je podle mě homosexuální aktivista převlečený za spisovatele. Uvedené oplzlosti svědčí o úrovni společenského života Velké Británie, země, která je dobrovolně zaplavována tou nejodpudivější formou islámu, kdy do některých městských čtvrtí domorodci raději nechodí, ‚lidé‘ se asi z dlouhé chvíle polévají kyselinou a bodají nožem. Fakt, že je zde za slavného spisovatele vydáván chlípník, nelegitimuje Český rozhlas, aby takové prasečiny poslouchaly naše děti. Tak špatně jako dnešní Velká Británie na tom ještě Česká republika není a doufám, že nikdy nebude,“ považuji za velmi závažná.
Jsem přesvědčen, že došlo k porušení zákona, který říká, že „Rada Českého rozhlasu jako celek i její členové nesmějí podle zákona o Českém rozhlase přímo zasahovat do programu média veřejné služby.“ V každém případě však jsou hrubým etickým porušením principů práce členů Rady a jsou osobním selháním radního Kňourka. Sděluje nám něco, co s daným pořadem vůbec nesouvisí a co lze považovat za mnohem urážlivější, než je ta věta o penisu sama o sobě.

Žádám předsedkyni Rady, či celou Radu, aby požádala Parlament ČR, respektive sněmovnu, o odvolání pana Kňourka, pokud je to v její kompetenci.
Necítím se na to diskutovat o knize, kterou neznám, ale obyčejným selským rozumem shledávám aktivity pana Kňourka jako hrubé porušení statutu ČRo a vnímám je jako urážku inteligence a vkusu posluchačů stanice Vltava.
Osobně nepotřebuji takového arbitra ve věci morálky a už ne ve věci ideologie.
Jeho slova o „duhovém neomarxistickém slunci“ se mi jeví jako velmi úsměvná, uvážím-li, že to byla a je právě marxistické ideologie (ať už s prefixem, nebo bez něj), jež má nutkavou potřebu diktovat jednotlivcům i institucím, co mohou a nesmí říkat, jak nám pan Kňourek právě předvádí.

Věřím, že Rada ČRo zachová při projednávání tohoto bodu chladnou hlavu, stanici Vltava bude respektovat jako nezávislou kulturní „instituci“ a vyzve svého člena Tomáše Kňourka k odstoupení či alespoň k tomu, aby se věnoval práci v Radě, nikoliv veřejnému ostouzení zaměstnanců ČRo.
Ze statusu Rady jsem pochopil, že Rada není drábem ani kádrovákem zaměstnanců ČRo. Bylo by dobré, kdyby to respektovali i členové rady.

Z mého pohledu vidím v činnosti ČRo mnohem větší problémy. Novinářské, dramaturgické či „jen“ technické. Jako obyvatele Českobudějovicka mne například trápí absence stanice ČRo Plus na vlnách rozsahu FM, tedy skutečnost, že vysílání této stanice je pro mne v běžných podmínkách nedostupné.

V úctě

TakySimona
09.08.2018

Tento škandál mediální okurkové sezóny bude Rada ČRo řešit 29.8.2018.

Čím více lidí jim k tomu napíše své osobní stanovisko - podle zákona se musejí každým došlým podnětem zabývat a reagovat - tím více se ukáže, kdo je tady za blba resp. manipulátora.

Pojďte každý za sebe k tomuto urgentnímu pokusu ochránit "pipinky a pindíky" TAKY něco Radě ČRo napsat, vůbec není třeba veřejně.

Čtenáři googlit umějí, že?

siena
09.08.2018

S dovolením, přidám odkaz na vyjádření vedoucího publicistického vysílání ČRo Vltava a "zakladatele" kulturně publicistického pořadu Víkendová příloha stanice Vltava, pana J. Kamene:
https://vltava.rozhlas.cz/porno-na-vltave-vyjadreni-odpovedneho-redaktora-jiriho-kamena-k-reakcim-na-porad-7576259

TakySimona
06.08.2018

Pokud by na otevřený dopis Rada ČRo neodpověděla, pak doporučuju obrátit se na posluchačského ombudsmana:

http://www.rozhlas.cz/ombudsman/portal/

Na DK je registrován minimálně jako autor - https://www.databazeknih.cz/autori/milan-pokorny-3164

Linie krásy jsem četla, takže souhlasím s názorem, že domnělá "posluchačská nevole" je zase jen další uměle vmanipulovaná snaha odvést pozornost.

Měli jsme se vymezit vůči tzv. nepřizpůsobivým, pak uprchlíkům a teď abychom se báli slov z anatomického atlasu. Ale hlavně, že podporujeme tu "tradiční rodinu s aspoň dvěma dětmi", které přináší aseptický unifikovaný čáp a háže je rodičům do klínů komínem.

Prdlačky!

Teckovana
03.08.2018

Kdo si chce tento pořad poslechnout, má stále šanci on-line:
https://vltava.rozhlas.cz/ahoj-aneb-na-pocatku-byla-voda-5922407
Úryvek z Linie krásy začíná asi po 1 hodině.

Lector
03.08.2018

»HTO: Dávám Ti za pravdu. Není důvod, proč by takový pořad na Vltavě nemohl být. Za nesouhlasem je pokrytectví a halasné vyřizování osobních účtů.

ddkk
03.08.2018

Neb jsem inkriminovaný pořad na Vltavě neslyšela (bohužel, přišla jsem tak o tu syrovou autenticitu řečeného!), pročetla jsem se touto fraškovitou kauzou na příslušných stránkách. Neuvěřitelnost celého tzv. případu mne nejprve dost zaskočila (v kterém tisíciletí a v které části světa že to žijeme?), avšak přilehlá, místy i vtipná diskuse, mne naprosto uklidnila - s výjimkou cca 2 nepochopitelně prudérních (až bych řekla nahlouplých?) diskutujících to s převahou vyhrává zdravý rozum zbývajících. Argumenty pohoršených jsou podivuhodné a pro mne, kteráž už jsem i babičkou, směšně trapné. Je škoda, že se "citově otřeseni" posluchači raději nesoustředili na jinačí případy skutečných (a úplně zbytečných, navíc nebetyčně trapných) projevů vulgarit v pořadech vysílaných PŘED 22. hodinou např. na ČT...Tož tak, trochu jsem se lekla, že možná bude třeba po vzoru nové, lepší a delší hymny za těžký peníz vybádat nový, lepší a korektnější výraz pro dosud běžně v českých domácnostech používaný penis, či dokonce pindík nebo pinďa. Jsem však v klidu a v jistotě - novodobá nosočistoplena se zřejmě vynalézat nebude a pan radní Jandák (vzhledem k určité syrovosti jeho osobního slovníku) se jistojistě vrátí oběma nohama na zem. O ostatních ani nemluvě...
A HTO tleskám!

kní
02.08.2018

Howgh, HTO, a všechny 4 moje palce nahoru!

siena
02.08.2018

HTO, je příjemné zjistit, že ještě někomu záleží na osudu našeho veřejnoprávního vysílání. A protože již nelze hodnotit, alespoň touto cestou klikám na "popularitu" příspěvku...

Domnívám se, že je zcela zbytečné rozmýšlet nad tím, co zmiňovaní pánové považují za hodno/nehodno vysílání do éteru, že, jak píšete, HTO, je za tím jen další pokus jak znevěrohodnit ČRo. Obávám se, že tlak bude nyní sílit. Holt, nové pořádky...

Alma-Nacida
02.08.2018

To už je osudem umění býti občas kontroverzním, a sem tam i nějaký ten dnes uznávaný klasik svého času popudil tehdejší mravokárce nějakým opravdu velmi, ale velmi neslušným slovem, proti němuž je penis výrazem bezmála sterilním (bez urážky, to není nic proti penisům ani nic proti sterilitě atd. apod.). Osobně jsem se setkala se čtením románu pouze na veřejnoprávní stanici a na stanici křesťanské, která teda veřejnoprávní není. Neumím si představit, že by komerční stanice omílající všechny tytéž několikatýdenní hity vysílaly něco podobného. :) Nejspíš proto, že netuší, že je to vlastně, hihi, porno, že... To by jim možná stoupla poslouchanost (sledovanost to být nemůže, že ne).
Zajímavé je, že se to přihodilo právě této knize, která podle mě zobrazuje pohled na lidi tak prázdné, zabývající se sebou samými a hlavně hodnocením sebe sama skrze okolí, a tak pokrytecké, že se mi to jeví v souvislosti s bouří okolo ní až komické. :)

belldandy
02.08.2018

To by mě zajímalo, kam takový pořad patří, pokud ne do veřejnopravního média a na stanici jako je Vltata. Čtení literárního textu na komečních rozhlasových stanicích nepovažuji zrovna za standardní jev. :) A označení dvouhodinového pořadu, ve kterém se jednou objeví slovo penis za pornografii považuji za směšné. Já to klidně řeknu třikrát PENIS - PENIS -PENIS - a pořád si myslím, že můj komentář není pornografický. Pornografii někdy čtu a domýšlivě si myslím, že ji poznám. :)

Poslouchat některá vyjádření v této kauze je pro mě utrpení, viz třeba Jandák nebo Tomáš Kňourek.

Eicherik
02.08.2018

Já si myslím, že takový pořad na veřejnoprávní médium nepatří. A ještě k tomu plánovanému snižování počtu zaměstnanců v Českém rozhlasu. V této gigantické organizaci pracuje neuvěřitelných 1500 zaměstnanců, takže nějaké zeštíhlení je velmi žádoucí.

3