Dopis Radě ČRo

blog

02.08.2018 v 07:16 / HTO (3222 views)
Dopis Radě ČRo
Dáno v Brně na den sv. Ignáce z Loyoly LP 2018

Vážení členové Rady Českého rozhlasu,

dovolte mi, abych se i já stručně vyjádřil k právě probíhající kauze „pornografie“ na stanici Vltava. Činím tak ze dvou důvodů: primo, vzhledem k plánovanému snižování počtu zaměstnanců ČRo čuju za touto absurdní situací nějakou habaďůru a rád bych, aby se vyřešila dříve, nežli ji bude možno použít – abych si vypůjčil obraz Zdeňka Buriana – jako klacík, kterým pitekantropové politiky šťouchají do gigantopitéka kultury; secundo, protože jsem včera, hledaje něco jiného, náhodně otevřel Jaroslava Haška na těchto slovech: „Správně bylo kdysi řečeno, že dobře vychovaný člověk může číst všechno. Nad tím, co je přirozené, pozastavují se jen největší sviňáci a rafinovaní sprosťáci, kteří ve své nejmizernejší lžimorálce nedívají se na obsah a s rozčilením vrhají se na jednotlivá slova. / Před lety jsem četl kritiku jakési novely, ve které se kritik rozčiloval nad tím, že autor napsal: „Vysmrkal se a utřel si nos.“ Příčí se prý to všemu estetickému, vznešenému, co má dát národu literatura. / Toť jen malá ukázka, jaká hovada se rodí pod sluncem.“, která jsem si dovolil vyložit jako znamení.

Michala Marková, překladatelka propírané pasáže z Linie krásy, je natolik skvělá (o jejím citu pro češtinu ani nemluvě), že to samo by mělo stačit ke smetení celé této věci do odpadkového koše. Kromě toho si p. Kňourka (k němuž se vrátím ještě na závěr) dovoluji upozorniti, že přeložila rovněž román Bezuzdná blahoslavenství Baltazara B., který by se mu mohl líbit nejméně ze dvou důvodů: na obálce českého vydání je obraz heterosexuálního páru a v románu se upozorňuje na islámské nebezpečí.

Nemohu bohužel říci, že by mne překvapila reakce p. Jandáka (včetně onoho dodatku, který, objektivně vzato, je „šokující“, abych použil jeho aktuálního výrazu: „Stanic je moc. Já nechápu, proč některé vůbec existují.“), protože již před lety prohlásil v televizi „(...) nebudu podporovat bulvár, nebudu podporovat bigbít, ale určitě budu podporovat krásnou literaturu (...)“ Jak vidno, Alana Hollinghursta, o němž Vám jistě napsali nebo napíší povolanější, než jsem já, za krásnou literaturu nepovažuje.

Není mi možno vyjádřit se k reakci p. Vejvody, neboť jeho výrazu „Drsné maso“ nerozumím – pro mne představuje cokoliv od zamilovaného páru ošetřujícího řízek šmirglpapírem až po můj dodnes prosím nikým nezopakovaný výkon sjetí z nejvyššího kopce lesa k rybníku bez brždění.

Doporučil bych všem třem pánům, aby si – v době, kdy budeme slavit třicet let od Sametové revoluce – přečetli například knihu Když klec je pořád na spadnutí od Antonína Přidala a Jana Zábrany, kteří se oba potýkali s cenzurou týkající se údajných vulgarismů a příliš otevřeného sexu (v případě toho prvního např. v knize Den zkázy v Britském muzeu, v případě druhého pak v slavném Prezidentovi krokadýlů, který nakonec vyšel pouze „pro studijní účely“). Tyto současné půtky vrací naši zemi nejméně tam, kde byl Západ (k němuž se tak hrdě hlásíme) před půlstoletím, kdy proběhly slavné procesy týkající se knih jako Odysseus (jeho osud za komunistického režimu byl u nás podobně tristní jako u výše zmíněného Prezidenta krokadýlů), Obratník Raka, Milenec lady Chatterleyové, Nahý oběd atd. atd. – vesměs knih řazených nyní do kánonu angloamerické klasiky. Otažte se svých srdcí a svého svědomí, Vy tři pánové: opravdu chcete naší zemí znovu švenknout někam, odkud jsme doufali být již dávno pryč? A Vy ostatní, prosím, zamyslete se nad tím, zda daní pánové nespadají pod § 6, odst. (2) bodu b) zákona č. 484/1991 Sb. ((2) Poslanecká sněmovna člena Rady z funkce odvolá, b) narušil-li závažným způsobem důstojnost funkce člena Rady nebo dopustil-li se takového jednání, které zpochybňuje jeho nezávislost nebo nestrannost při výkonu funkce člena Rady).

Na závěr ještě dodatek k vyjádření p. Kňourka: pokud jej šokuje a vyděsí slovo tak doslova antiseptické a klinické, jako je penis – podotýkám, že já sám jsem katolík a nešokuje mne vůbec –, nevím dobře, jak může přežívat v současné době, kdy například tolik reklam (jimž je vystaveno jistě nesrovnatelně více lidí než stanici Vltava) splňuje definici pornografie, jak ji stanovil Nejvyšší soud USA (o jehož kompetenci asi v této společnosti příliš pochybovat nelze): sexuální obsah bez vyvažující umělecké hodnoty.

Jeho další vyjádření stran A. Hollinghursta představuje tak absurdní oslí můstek k nenávisti, že jsem jej shledal zcela impenetrabilním. Troufám si říci, že i kdybych si na to pozval komisi složenou ze zoologa z Akademie věd (oslí můstek), tureckého tradičního stavitele (oslí můstek), barona Prášila (absurdno) a skupinu žáků velkého profesora Tarského (logika), stejně bychom nad tím zůstali sedět bezradni. Ať si to tedy vyřídí s Prorokem, imámem a vlastním svědomím. Dovolím si mu navrhnout alespoň ještě jednu maličkost, konejšivou radu – protože z jeho zoufalství cítím jakousi vzběsenou sílu: zavolejte p. Vaderovi, že Hvězda smrti bude připravena k použití včas přesně podle plánu.

Mír s Vámi,

M. Fišmeister, spisovatel

Komentáře (49)

TakySimona
29.08.2018

Spolehlivě, Lectore, spolehlivě se naplní, protože ať se změní v ČRo jakýkoliv ředitel čehokoliv, vždycky to po plamenných nástupních plánech sklouzne ke stejnému! Tedy minimálně v oblasti vysílané muziky v rámci tzv. proudového vysílání, které jsem si byla nucena zvolit za své celoživotní téma.
Ano, samozřejmě, že o audiovýstupech vím a trpělivá jsem...jak kdy, jak proč a hlavně jak kvůli KOMU!
:-)

Lector
29.08.2018

»TakySimona: Rada ČRo zveřejňuje na internetu zvukové záznamy svých jednání. Nebudete to mít on-line, ale stojí-li Vám to zato, můžete si výstupy jednotlivých aktérů poslechnout "post coitum". Omlouvám se za tu vulgaritu (koneckonců zapadá to do tématu a Ostravaci nebo na Slovensku by to nazvali přímočařeji). Doufám, že nenaplní plné znění fráze, z níž jsou tato dvě slova vytažena: "post coitum omne animal triste".

TakySimona
29.08.2018

připomínám všem zainteresovaným, že dnes od 14:00 se koná VEŘEJNÉ zasedání Rady ČRo, které má na programu i tento "pornografický skandál" na Vltavě.

Občas si přeju být muchou.

HTO
14.08.2018

Já se nezlobím.

TakySimona
14.08.2018

Já ne.

siena
14.08.2018

TakySimona, prosím, přestaňte...opravdu lituji, že jsem se dnes zapojila. Autorovi článku jsem se za to omluvila. To, co si myslím o uměle vyvolaném problému, a k čemu slouží, tedy k tomu, o čem je tento blog, jsem se, domnívám, jednoznačně již vyjádřila v minulých dnech.

TakySimona
14.08.2018

pane Kapře a všichni, kdo to čtete,

prosím, pokud svými větami reagujete na mě, napište to, prosím, veřejně a otevřeně, tedy odvážně a zodpovědně.

Asi si už založím speciální soubor s nálepkami, které mi byly na DK přilepeny na čelo, samozřejmě si nebudu psát, který nick se o ně zasloužil.

Tedy: udavačka, satanáš, STBačka, agresorka, manipulátorka...

Chci-li být veřejně pochopen tak, jak jsem to myslel, musím jaksi přizpůsobit svůj jazyk, styl a formu předpokládanému příjemci.

Jdu přemýšlet nad svým rodným i vyvdaným příjmením, abych se pochopila, zcela v duchu hesla z Delfské věštírny.

A vy, sieno, připadá vám OK outovat tady uživatele HTO?

Pokud pane kapře, myslíte libovolný svůj komentář ironicky, s nadsázkou a odstupem, taky na to za nějakých necelých 30 let internetové komunikace máme zavedeny určité prostředky, že?

P.S.:
Pět ze sedmi mých oblíbených uživatelů mě zná osobně, místy až důvěrně. Se zbylými dvěma pány jsem se osobně/fyzicky nepotkala, ale v dobrém, laskavém a milém tónu si tu občas něco pod lavicí napíšeme.

kapr
14.08.2018

Odpověď t

Je známou skutečností, že příjmení, podobně jako u jistého ředitele Botanické zahrady, souhrou sugesce a dědičnosti mívají vliv na utváření osudů mnohého z nás. U nic neříkajících příjmení, Nováci mi laskavě odpustí, toto samozřejmě neplatí. Jejich předek byl, v době kdy se příjmení zaznamenávala, v místě kde se právě nacházel novým nepopsaným listem.

V mém nyní již smazaném příspěvku vůbec nešlo o posmívání. Chtěl jsem jen upozornit na to, že u dotyčné osoby může následkem být i určitá predispozice reagovat na tuto tematiku poněkud překotně.
Pokud někdo nepochopil, mohlo to být způsobeno tím, že jsem to neformuloval dostatečně polopatisticky. Takovou formu jsem ale zde volit v žádném případě nechtěl. Následkem toho ale byl příspěvek pochopen některými uživateli jinak nežli byl míněn. To, že mám ve zvyku se i k těm nejdůležitějším, vážným a smutným tématům stavět s určitou humornou nadsázkou, to nepopírám.

Na druhé straně připouštím, že chování určitých osob, mi připomíná způsoby určitých složek nedávného režimu, a již delší dobu ..

ne dál už to sem prostě napsat nedokážu.

siena
14.08.2018

TakySimona, prosím, přestaňte sama podsouvat něco druhým. Ačkoliv mé vyjadřovací schopnosti nejsou optimální, při troše snahy, lze snad pochopit...

TakySimona
14.08.2018

Já jsem ale nic nemazala!
jaksi na to nemám uživatelská práva.
Vyzvala jsem pana kapra, aby se rozmyslel, zda skutečně chce se tady veřejně někomu posmívat za to že se jmenuje Kňourek.

Už zase se mi podsouvá, že manipuluju tím, když otevřeně popíšu napíšu svůj názor a nechávám na protistraně, jak zareaguje?

siena
14.08.2018

"...Ale já bych příspěvek pana uživatele nechala. Domnívám se, že je to velmi názorná ukázka, jakým způsobem, s jakým záměrem, jsou některými uživateli vedeny zdejší diskuze. ..." Možná by to chtělo si alespoň přečíst pořádně ty, na které reaguji...

TakySimona
14.08.2018

To siena:

Aha, nastartováno na mě osobně.

Ukažte mi, prosím, kde koho "společensky označuju". Kde se snažím nafukovat si své ego., "rozhýbávat diskusi". Jsem asi nevidoucí.

O mě (můj nick) mi tedy skutečně nejde.
S HTO se osobně znám a vím, že je to svobodná duše, právě protože...

Co se mi na DK obecně nelíbí je způsob komunikace provozovatele, moderátorů a obyčejných uživatelů. K čemu to vede? Vidíme sami (mazání příspěvků, dramatické i tiché rušení profilů, "blbá nálada", odchod do režimu Read-Only) a nevidíme sami (v soukromých zprávách se interpretuje a nálepkuje tak, až se zakládají znepřátelená bratstva a sesterstva).

siena
14.08.2018

Ne, samozřejmě, že mi to nepřijde slušné. Naopak. Ale přesto, bych tu bývala poznámku pana uživatele kapra nechala viset. Není to v poslední době poprvé, kdy se tu někteří uživatelé snaží “rozhýbat” zdejší diskuze, stále znovu a znovu posunovat její hranice. V tomto případě i odvést pozornost od meritu věci. A jak to dopadne? Jejich příspěvek se buď správně smaže, za překročení zdejších pravidel, či si je sami smažou, a ti, kteří se rozlobili, tu zůstanou a stanou se nakonec sami terčem výtek. Ale ono je to asi jedno, neb za ty špatné jsou nakonec i ti, kteří se na toto snaží upozornit…
Chtěla jsem se teď rozepsat, abyste si, TakySimona, zkusila nejprve najít pár zdejších příspěvků, než se druhé rozhodnete "společensky označit". Ale rozumím, že vlastní rozhořčení nad použitím zkratky vašeho zdejšího nicku, vám v tomto zabránilo, takže to nechám tak...

Omlouvám se Vám, HTO, za toto nepříjemné vyrušení. je mi to moc líto, doufám jen, že to nakonec nebudu já, kdo Vaši původní myšlenku, nechá zapadnout. To by bylo to poslední, co bych si přála.

TakySimona
14.08.2018

prosím všechny, kteří si v zámci úspory času a počtu znaků v soukromých zprávách zavedli akronym TS, aby ve svých veřejných projevech ZTRATILI svůj čas a energii a psali o mně jako o TakySimoně.
Děkuji.

TakySimona AKA Já Její AKA Simona Vráblíková

TakySimona
14.08.2018

sieno, opravdu vám připadá slušné navážet se do někoho pro jméno, které si sám nevybral?

Není to totéž jako někoho diskrimovat proto, že má jiný odstín pleti než bílý?
Že věří v jiného b-ha, než ... toho našeho?
že bydlí na dolnom konci, zatímco my na hornom?
Že miluje bytost, která nezapadá do falešných schémat tzv. tradiční rodiny?

Pan Kňourek je pro mě populista a manipulátor proto, co dělá a jak mluví a hlavně ČÍ zájmy tím sleduje, ne proto, že se jmenuje po tatínkovi.

siena
14.08.2018

Samozřejmě, že se dají jak editovat, tak mazat, zdejší komentáře. Ale já bych příspěvek pana uživatele nechala. Domnívám se, že je to velmi názorná ukázka, jakým způsobem, s jakým záměrem, jsou některými uživateli vedeny zdejší diskuze.

TakySimona
14.08.2018

Pane Kapře,

nevím, zda se dají komentáře tady editovat nebo dokonce smazat, ale výslovně vás PROSÍM, abyste se o to pokusil.

kapr
14.08.2018

Na žádost TS ...

siena
10.08.2018

Lectore, díky...

TakySimona
10.08.2018

Eicheriku, vždyť přece povinnost platit koncesionářské poplatky není všeobecná, bezvýjimečná. Stačí vyčistit domácnost od příslušné elektroniky (radio a TV přístroje) a ušetřených 249 (nebo kolik) Kč můžete každý měsíc posílat jako sponzorský dar médiím, kterým CHCETE věřit vy!

Zas jsme u té proklaté občanské společnosti, že?
:-)

Lector
10.08.2018

»Eicherik: Neposlouchejte ho. Je to prosté.

Eicherik
09.08.2018

Jediné spravedlivé řešení by byla možnost odhlášení se z poslechu Českého rozhlasu. Ať si jej platí ti, kterým se současná tvář Českého rozhlasu líbí. Potom by se teprve ukázalo kolik má Český rozhlas věrných posluchačů. :-)
Mně nynější podoba nevyhovuje.
A to ani trošku. ;-)

2