Jak vložit inzerát?

Bazar knih

»

Právo

Člověk a lidská práva
Člověk a lidská práva
J. Kohnová
15 Kč
Základy práva (nejen) pro školy
Základy práva (nejen) pro školy
J. Tomancová
150 Kč
Novelizovaný zákoník práce s komentářem 1996
Novelizovaný zákoník práce s komentářem 1996
J. Jakubka
10 Kč
Zákoník práce a předpisy souvisící
Zákoník práce a předpisy souvisící
F. Bernard
35 Kč
Politické strany: jejich základy a typy v dnešním světě
Politické strany: jejich základy a typy v dnešním světě
J. Mertl
799 Kč
Právo pro střední školy
Právo pro střední školy
R. Ryska
20 Kč
České právo v minulosti
České právo v minulosti
K. Malý
60 Kč
Encyklopedie římského práva
Encyklopedie římského práva
M. Bartošek
90 Kč
Zákon o veřejných zakázkách
Zákon o veřejných zakázkách
R. Jurčík
350 Kč
Slovník pracovního práva
Slovník pracovního práva
J. Luhan
100 Kč
Mezinárodní právo veřejné
Mezinárodní právo veřejné
I. Seidl-Hohenveldern
190 Kč
České právní dějiny
České právní dějiny
L. Vojáček
400 Kč
Základy sociologie práva
Základy sociologie práva
M. Večeřa
50 Kč
Obchodní zákoník a související předpisy
Obchodní zákoník a související předpisy
kolektiv autorů
15 Kč
Stavební zákon a prováděcí předpisy - Autorizovaná povolání ve výstavbě
Stavební zákon a prováděcí předpisy - Autorizovaná povolání ve výstavbě
kolektiv autorů
12 Kč
Občanské právo hmotné
Občanské právo hmotné
M. Kindl
225 Kč
Základy práva pro posluchače neprávnických fakult
Základy práva pro posluchače neprávnických fakult
M. Janků
600 Kč
Řízení projektů
Řízení projektů
D. Dvořák
110 Kč
Základy soudní psychiatrie pro právníky
Základy soudní psychiatrie pro právníky
J. Mečíř
15 Kč
O střelných zbraních a střelivu
O střelných zbraních a střelivu
L. Kovárník
130 Kč
Investiční rozhodování a řízení projektů
Investiční rozhodování a řízení projektů
J. Fotr
245 Kč
Základy správního práva a veřejné správy - Zvláštní část - 1. díl
Základy správního práva a veřejné správy - Zvláštní část - 1. díl
P. Průcha
39 Kč
Antologie české právní vědy
Antologie české právní vědy
L. Soukup
40 Kč
Základy správního práva a veřejné správy - Obecná část
Základy správního práva a veřejné správy - Obecná část
P. Průcha
33 Kč
Právo pro střední školy
Právo pro střední školy
R. Ryska
49 Kč
Investiční rozhodování a řízení projektů
Investiční rozhodování a řízení projektů
J. Fotr
360 Kč
Rodinné domky, chaty, garáže, zahrádky
Rodinné domky, chaty, garáže, zahrádky
J. Mikeš
59 Kč
Právo pro střední školy
Právo pro střední školy
R. Ryska
60 Kč
Církevní právo
Církevní právo
J. R. Tretera
65 Kč
Právní dějiny integrující se Evropy
Právní dějiny integrující se Evropy
L. Vojáček
300 Kč
Zákon o vlastnictví bytů a související předpisy
Zákon o vlastnictví bytů a související předpisy
J. Kocourek
5 Kč
Občanský zákoník 1994 - poznámkové vydání s judikaturou
Občanský zákoník 1994 - poznámkové vydání s judikaturou
M. Holub
10 Kč
Obchodní zákoník - rejstřík, stručný komentář
Obchodní zákoník - rejstřík, stručný komentář
M. Bartošíková
10 Kč
Repetitorium českých právních dějin do roku 1945
Repetitorium českých právních dějin do roku 1945
L. Vojáček
250 Kč
Vlastnictví a nájem bytu
Vlastnictví a nájem bytu
J. Fiala
15 Kč
Praktická personalistika - zaměstnanec, zaměstnavatel, stát, vztahy, práva, povinnosti
Praktická personalistika - zaměstnanec, zaměstnavatel, stát, vztahy, práva, povinnosti
J. Stýblo
15 Kč
Autorský zákon - Komentář
Autorský zákon - Komentář
I. Telec
1200 Kč
Bydlení, nájemné a správa bytového fondu
Bydlení, nájemné a správa bytového fondu
H. Nováková
20 Kč
Novelizovaný zákoník práce s komentářem 1996
Novelizovaný zákoník práce s komentářem 1996
J. Jakubka
10 Kč
Občanský zákoník 1.díl
Občanský zákoník 1.díl
J. Fiala
120 Kč
< 1 2 3 4 5 6 7 8 >