Bazar knih

Dějiny římského práva: ve třech fázích jeho vývoje
Dějiny římského práva: ve třech fázích jeho vývoje
M. Bartošek
180 Kč
Moc a právo v evropské politické tradici
Moc a právo v evropské politické tradici
J. Bílý
145 Kč
Základy práva pro posluchače neprávnických fakult
Základy práva pro posluchače neprávnických fakult
M. Janků
540 Kč
Sbírka klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního
Sbírka klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního
T. Gřivna
200 Kč
Koncernové právo v Německu, Evropské unii a České republice
Koncernové právo v Německu, Evropské unii a České republice
S. Černá
120 Kč
Sňatek a paragrafy
Sňatek a paragrafy
M. Hrušáková
30 Kč
Kriminologie
Kriminologie
G. Kaiser
150 Kč
Nový občanský zákoník - Vlastnictví a věcná práva
Nový občanský zákoník - Vlastnictví a věcná práva
K. Kedroňová
120 Kč
Nový občanský zákoník - Principy a základní pojmy
Nový občanský zákoník - Principy a základní pojmy
M. Novotná
120 Kč
Nový občanský zákoník - Náhrada škody
Nový občanský zákoník - Náhrada škody
P. Koukal
120 Kč
Zcela legální daňové triky
Zcela legální daňové triky
M. Hnátek
40 Kč
Společné jmění manželů
Společné jmění manželů
J. Psutka
250 Kč
Probace a mediace - Možnosti řešení trestných činů
Probace a mediace - Možnosti řešení trestných činů
P. Štern
150 Kč
Lidé, spory, paragrafy
Lidé, spory, paragrafy
P. Hlavsa
90 Kč
Gaius - učebnice práva ve čtyřech knihách
Gaius - učebnice práva ve čtyřech knihách
J. Kincl
100 Kč
Účetnictví a finanční řízení
Účetnictví a finanční řízení
M. Máče
350 Kč
Základy všeobecné státovědy
Základy všeobecné státovědy
P. Holländer
100 Kč
Průvodce systémem poskytování sociálních služeb
Průvodce systémem poskytování sociálních služeb
P. Mach
299 Kč
Stavební zákon
Stavební zákon
P. Průcha
190 Kč
Závazky z právních jednání podle občanského zákoníku Komentář k § 1721–2893 podle stavu k 1. 4. 2017 ve znění zákona č. 460/2016 S
Závazky z právních jednání podle občanského zákoníku Komentář k § 1721–2893 podle stavu k 1. 4. 2017 ve znění zákona č. 460/2016 S
J. Fiala
380 Kč
Trestní řád Komentář
Trestní řád Komentář
A. Draštík
880 Kč
Zločin a trest v českých dějinach
Zločin a trest v českých dějinach
J. Francek
220 Kč
Daňový řád s komentářem a judikaturou podle stavu k 1.8.2015, 2. vydání
Daňový řád s komentářem a judikaturou podle stavu k 1.8.2015, 2. vydání
L. Matyášová
700 Kč
O české státnosti (úvahy a polemiky) 2/ O právech, svobodách a demokracii
O české státnosti (úvahy a polemiky) 2/ O právech, svobodách a demokracii
V. Pavlíček
90 Kč
Evropské právo
Evropské právo
K. Klíma
600 Kč
Zákon o Ústavním soudu s komentářem
Zákon o Ústavním soudu s komentářem
E. Wagnerová
600 Kč
Mezinárodní právo soukromé Evropské unie
Mezinárodní právo soukromé Evropské unie
N. Rozehnalová
200 Kč
Dějiny římského práva  ve třech fázích jeho vývoje
Dějiny římského práva ve třech fázích jeho vývoje
M. Bartošek
200 Kč
Právní sebeobrana lékaře
Právní sebeobrana lékaře
J. Mach
250 Kč
Encyklopedie ústavního práva
Encyklopedie ústavního práva
K. Klíma
400 Kč
Velký domácí právník
Velký domácí právník
M. Bakeš
130 Kč
Průvodce světem práva
Průvodce světem práva
K. Svoboda
190 Kč
Vzory soukromoprávních smluv a prohlášení a podání v nesporných věcech
Vzory soukromoprávních smluv a prohlášení a podání v nesporných věcech
A. Hartmann
1150 Kč
Lékař a právo
Lékař a právo
J. Mach
200 Kč
Pracovní právo
Pracovní právo
M. Galvas
150 Kč
Stručná rukojeť Českého advokáta k evropské úmluvě o lidských právech
Stručná rukojeť Českého advokáta k evropské úmluvě o lidských právech
. kolektiv autorů
50 Kč
Právní dějiny 2 - Státy západní Evropy a USA
Právní dějiny 2 - Státy západní Evropy a USA
L. Vojáček
200 Kč
Právní dějiny - Starověk
Právní dějiny - Starověk
K. Schelle
60 Kč
České rodinné právo
České rodinné právo
M. Hrušáková
100 Kč
Mezinárodní právo veřejné
Mezinárodní právo veřejné
M. Potočný
200 Kč
< 1 2 3 4 5 6 7 8 >