Bazar knih

Lidičky před soudem
Lidičky před soudem
J. Trojan
129 Kč
Moderná medicína a právo
Moderná medicína a právo
J. Drgonec
50 Kč
Zbrojní průkaz: právní přepisy a testy ke zkoušce odborné způsobilosti
Zbrojní průkaz: právní přepisy a testy ke zkoušce odborné způsobilosti
J. Záruba
150 Kč
Obchodní právo
Obchodní právo
Z. Švarc
119 Kč
Paragrafy  menej tajomné
Paragrafy menej tajomné
J. Drgonec
30 Kč
České právní dějiny
České právní dějiny
L. Vojáček
400 Kč
Právo pro střední školy
Právo pro střední školy
R. Ryska
60 Kč
Vzory podání a rozhodnutí v trestních věcech
Vzory podání a rozhodnutí v trestních věcech
Z. Sovák
150 Kč
Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Komentář.
Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Komentář.
P. Šámal
300 Kč
Správní právo. Obecná část
Správní právo. Obecná část
D. Hendrych
150 Kč
Trestní kodexy
Trestní kodexy
F. Novotný
100 Kč
Kurs občanského práva
Kurs občanského práva
S. Radvanová
70 Kč
Trestní zákon Komentář
Trestní zákon Komentář
P. Šámal
170 Kč
Trestní řád komentář
Trestní řád komentář
P. Šámal
200 Kč
Firemní kultura a lidské zdroje
Firemní kultura a lidské zdroje
Z. Šigut
100 Kč
Občanský soudní řád - komentář
Občanský soudní řád - komentář
J. Bureš
300 Kč
Slovník pracovního práva
Slovník pracovního práva
J. Luhan
50 Kč
Obecní samospráva: zákon o obcích v komentovaném znění
Obecní samospráva: zákon o obcích v komentovaném znění
Z. Koudelka
100 Kč
Mezinárodní právo soukromé Evropské unie
Mezinárodní právo soukromé Evropské unie
N. Rozehnalová
250 Kč
Základy práva pro posluchače neprávnických fakult
Základy práva pro posluchače neprávnických fakult
M. Janků
400 Kč
Správní právo hmotné: obecná část
Správní právo hmotné: obecná část
E. Horzinková
150 Kč
Gaius- učebnice práva ve čtyřech knihách
Gaius- učebnice práva ve čtyřech knihách
J. Kincl
100 Kč
ÚZ 1158 Ústava ČR, Listina základních práv a svobod
ÚZ 1158 Ústava ČR, Listina základních práv a svobod
. kolektiv autorů
50 Kč
Římské právo
Římské právo
J. Kincl
200 Kč
Jak správně koupit, prodat, pronajmout dům či byt
Jak správně koupit, prodat, pronajmout dům či byt
F. Melzer
199 Kč
Malá daňová encyklopedie
Malá daňová encyklopedie
V. Pelc
50 Kč
Malá právnická encyklopedie
Malá právnická encyklopedie
J. Fiala
100 Kč
Církevní právo
Církevní právo
J. R. Tretera
70 Kč
Sociologie práva
Sociologie práva
M. Večeřa
280 Kč
Dějiny římského práva: ve třech fázích jeho vývoje
Dějiny římského práva: ve třech fázích jeho vývoje
M. Bartošek
180 Kč
Moc a právo v evropské politické tradici
Moc a právo v evropské politické tradici
J. Bílý
145 Kč
Základy práva pro posluchače neprávnických fakult
Základy práva pro posluchače neprávnických fakult
M. Janků
540 Kč
Římské právo
Římské právo
J. Kincl
150 Kč
Sbírka klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního
Sbírka klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního
T. Gřivna
200 Kč
Koncernové právo v Německu, Evropské unii a České republice
Koncernové právo v Německu, Evropské unii a České republice
S. Černá
120 Kč
Sňatek a paragrafy
Sňatek a paragrafy
M. Hrušáková
30 Kč
Kriminologie
Kriminologie
G. Kaiser
150 Kč
Evropská unie
Evropská unie
P. Fiala
290 Kč
Nový občanský zákoník - Vlastnictví a věcná práva
Nový občanský zákoník - Vlastnictví a věcná práva
K. Kedroňová
120 Kč
Nový občanský zákoník - Principy a základní pojmy
Nový občanský zákoník - Principy a základní pojmy
M. Novotná
120 Kč
1 2 3 4 5 6 7 >