koupit knihy

Karel Nejedlý

česká, 1954

Nahrávám...
TIP: Jakmile váš oblíbený autor vydá novou knihu, upozorníme vás!

Komentáře (1)

Shindo
08. července

Cap záhradníkom. Hazardér s ľudskou dôverou ponúkajúci ľuďom hľadajúcim pomoc falošnú nádej na základe vedecky neoverenej metódy opakovane kritizovanej odborníkmi (napr. linky nižšie). Absolvent učňovky, ktorý má tú drzosť považovať sa za terapeuta. Síce nie je nijak výskumne dokázané, že metóda skutočne funguje, je však možné, že tu funguje placebo efekt (ako vidieť z mnohých oslavných ód internetových podporovateľov tohto pána).

Stanovisko Slovenskej komory psychológov:
http://www.komorapsychologov.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=769%3Aposkytovanie-sluzby-metodou-rus-na-zaklade-zivnostenskeho-opravnenia-stanovisko-mz-sr&catid=37%3Alegislativa&Itemid=99

Stanovisko Českomoravské psychologické společnosti:
https://drive.google.com/file/d/1kdZoOqfJHMikGSoQb8j-cuA5HNj9nVKG/view

Článok študentky psychológie:
https://www.studenta.cz/life/rus-marketingova-hloupost-nebo-terapie-ktera-kazdemu-vylepsi/r~st:article:3335/