Adolf Hitler

rakouská, 1889 - 1945 statistiky

Nahrávám...

Nová kniha

Projevy 1 (1922–23)

Projevy 1 (1922–23) - Adolf Hitler

Čtenáři se chtějí seznámit s obsahem jeho myšlenek ve formě, v jaké je kdysi sám veřejně presentoval. Chtějí se dozvědět, čím oslovoval miliony svých příznivců, a to niko... detail knihy

TIP: Jakmile váš oblíbený autor vydá novou knihu, upozorníme vás!

Populární knihy

/ všech 7 knih

Komentáře (51)

Přidat komentář
JulianaH.
08. ledna

Sient: Ano, ale ten výrok (ostatně omylem připisovaný Voltairovi) se týká svobody slova. Samozřejmě chápu, že svoboda činu musí mít mantinely. :)

siena
08. ledna

JulianaH, ano to tvrzení jsem opravdu přečetla špatně.
Problém není filosofie ani věda samotná. Jen to, že se celou dobu pomocí nich, snažíte omluvit neomluvitelné. O tom jsem psala již před časem, o tom píši i nyní. Jestli já vidím svět jedině správně, to nevím, také to nikde netvrdím. Vidím ho zcela odlišně od vás. Jsou pro mne některé hodnoty nepřekročitelné a opravdu na tom nic měnit nemíním. Domnívám se, že jste nepochopila význam sdělení, že demokrat nemusí s tebou souhlasit, ale bude bojovat za to, abys to mohl říkat I zde existují jasné hranice, mantinely, nevím jestli pro demokrata, pro člověka určitě...Svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda člověka druhého.

JulianaH.
08. ledna

Ach...
Moje filosofie je zjevně formálně v pořádku, soudě podle toho, že v opačném případě by mě na to během jejího studia snad některý z vyučujících upozornil. (Že nesouhlasíte s jejím obsahem, je záležitost subjektivní). Vy si ale opakovaně pletete podstatu a fenomén. Například v případě těch uvozovek samozřejmě nejde o ně samotné, ale o to, co jimi naznačujete: že slovo chápete jinak. A podle svého přesvědčení ovšem "jedině správně".

Nemluvila jsem o Irvingovi jako o vědci, ale o jeho vědeckých názorech (mám na mysli třeba názor na bombardování Drážďan). Vědecký názor je takový, který se týká předmětu vědy, a může být ovšem mylný, třeba geocentrismus nebo kreacionismus, chápete? V každém případě tvrdíte, že jste "demokrat", a ti mají zásadu "nesouhlasím s tím, co říkáte, ale budu hájit vaši svobodu to říkat".

Disidentem je dnes např. ten, kdo smýšlí vlastenecky. Disident obecně znamená člověk ideologicky nonkonformní v daném režimu. Viz slovník...

Zdá se mi, že tu pasáž o otroctví jste špatně pochopila/nepozorně přečetla. Stojí tam, že je NEJMÉNĚ krásné.
Nesmírně mě baví, jak cokoliv, co řeknu o komunistech, vztáhnete na sebe. Použila jsem tento příklad o nemožnosti tlumočit mezi dvěma zcela rozdílnými diskursy proto, že jeden můj vyučující o něm zrovna nedávno mluvil... Je vidět, že se sebeméně nesnažíte pochopit, co říkám, a místo toho mě usilovně vměstnáváte do svých předsudků. Tak ještě jednou: MŮJ svět se nedělí na hodné přitakávače a zlé odpůrce.

siena
08. ledna

JulianaH, ona diskuze je zcela nemožná, ne kvůli uvozovkám.Ty jsem použila proto, protože si myslím, že to vaše filosofování a vědecký výklad, který jste tu předvedla v samém počátku, je pouhé zneužívání obého. A sama to potvrzujete, když tu operujete vědcem, který má být za vědecké bádání perzekuován. Rozumím, že ve vaší komunitě, je citovaný pán vědcem. A ano, je to tragédie, co se stala fotbalovému fanouškovi, ale kde je v tom jaké disidenství? Že se vám zrovna tato tragédie hodí? A že jsem použila uvozovky u spojení "nádherném otroctví"? Jak jinak vyjádřit tu absurditu,která se pod tím skrývá! A s Antifou na mne nechoďte, ani mi nepředhazujte, opět, Marxe...Rozumím, že váš svět je takhle jednoduše rozdělen, ale zkrátka není.
Ano, jsme bytosti z jiného myšlenkového světa, to máte naprostou pravdu. A právě proto, že jsme, jsem se do této debaty zapojila, resp. reagovala na zdejší, nejen vaše, komentáře.

JulianaH.
08. ledna

Siena: Přijde mi zvláštní, že mluvíte jiným jazykem, jiným diskursem, který vás nutí dávat mé pojmy do uvozovek. Jako by to byl kulturní překlad mezi ideologiemi. Pokud nepokládáte svobodu bádání za součást svobody slova a životy obětí Antify (například španělského fotbalového fanouška, který se "provinil" vlastnictvím španělské vlajky) za důležité, pak jste opravdu bytost z jiného myšlenkového, hodnotového a pojmového světa. Četla jsem o tomto jevu u von Hayeka, ale nikdy jsem se s ním nesetkala v tak vyhraněné formě.

Obávám se, že za těchto okolností je diskuse nemožná, asi jako (prý) překlad Marxe do čínštiny. Já to pociťuji tak, že si vyměňujeme slova, která nemají žádný oboustranně přijatelný obsah. Z mého hlediska mluvíte novořečí Vy a z Vašeho já. Vnímáte to také tak? Za sebe můžu říci, že jsem se Vás pochopit snažila, upřímně, bez předsudků a morálního odsuzování.

siena
07. ledna

JulianaH, mýlíte se. Já nic za ničím nehledám. Materiály na stránkách, se kterými spolupracujete, to, co si představujete za omezování svobody, příklady "disidentů", tím sama říkáte, co vlastně stojí za tím vším "vědeckým" a "filosofickým" rozvažováním. Tady nic skrytého nikdo hledat nemusí. Já považuji samotnou ideologii, kterou vzýváte, spolu s ostatními, kterých tu není málo, za zvrácenou a nepřijatelnou. A jak jsem napsala, mohu jen doufat, že zůstane je u zdejšího střetávání...

JulianaH.
07. ledna

Siena: Srovnávám nesvobodu slova s nesvobodou slova. Ne s gulagy. Fascinuje mě, jak ve všem, co napíši, hledáte nějaký skrytý absurdní a zvrácený smysl, i když je to jen obyčejná věta, kterou by kdokoli jiný také jako obyčejnou větu pochopil. Kdybych prohlásila, že je tráva zelená, určitě v tom najdete patologický militarismus. :)
O omezení svobody pohybu v dnešních "demokracích" by však mohl vyprávět třeba David Irving, který za své vědecké názory skončil ve vězení. A o fyzické bezpečnosti disidentů by zase mohly říci pár slov oběti Antify, kterou otevřeně sponzoruje německá vláda (tedy pokud přežily). Orwellovské joycampy pro pravici jsou asi jen otázka času, ale nechme se překvapit. :)

siena
07. ledna

JulianaH, děkuji. Je dobré vědět, co s čím srovnáváte.

1