Praha - štítek


Prahou krok za krokem

Prahou krok za krokem

1958, E. Poche

Uměleckohistorický průvodce městem. Podrobný průvodce Prahou informuje o historii města a jeho uměleckých památkách. Knihu doplňují všeobecné informace, rejstřík místní, věcný a jmen umělců. Přiložen barevný plán Prahy s označením významných památek.více


Rudolf II. a jeho císařská Praha

Rudolf II. a jeho císařská Praha

2008, J. Boněk

Praha a především Pražský Hrad se na konci 16. století staly evropským centrem nejen okultních věd, astrologie a alchymie, ale hlavně mezinárodní politiky, vědeckého bádání astronomů, lékařů a botaniků. Vůbec první hlavní město monarchie k sobě přitahovalo i nejslavnější umělce své doby : malíře, grafiky, sochaře i hudebníky. I když to bylo velmi k...více


Nové příběhy z pražského ZOA

Nové příběhy z pražského ZOA

1956, J. Felix

Krátké příběhy o zvířecích obyvatelích pražské ZOO z pera jejího dlouholetého pracovníka. Pro děti od 6 let.více


Domovní znamení staré Prahy

Domovní znamení staré Prahy

1988, L. Petráňová

Třetí, aktualizované a rozšířené vydání knihy, která souhrnně zpracovává historii a ikonografii domovních znamení v historických čtvrtích Prahy. Podává výklad o historii obrazových znamení na pražských domech, od jejich počátků, kdy měla funkci ryze orientační a teprve postupně se vyvinula k výtvarné bohatosti, až do současnosti, kdy bývají často o...více


Praha 1848 - 1914

Praha 1848 - 1914

1984, P. Scheufler

Prostřednictvím pražských dobových snímků sleduje publikace vývoj Prahy v době její přeměny ve velkoměsto.Kniha je koncipována tak, aby jednotlivá fakta z politického, kulturního a ekonomického života sloužila k pochopení doby.více


Vyšehrad a zevní okresy Prahy

Vyšehrad a zevní okresy Prahy

2002, Z. Wirth

Novodobá úprava a kvapná přestavba starých částí Prahy, zahájená v polovině 19. století a motivovaná hospodářskými a technickými, ale i uměleckými důvody, zničila největší část krásného stavebního dědictví města z 12. až 18. století. Zánik některých stavebních památek pražských na konci 18. a v polovině 19. století se dá vysvětlit nezájmem doby a n...více


Svědectví Langweilova modelu Prahy

Svědectví Langweilova modelu Prahy

1996, K. Bečková

Podrobná monografie o světoznámém realistickém papírovém modelu Prahy, který vytvořil v letech 1826–1834 sluha Univerzitní knihovny v Praze Antonín Langweil. První část knihy popisuje na základě podrobného studia archivních pramenů strastiplný život tvůrce modelu. Druhá část se zaměřila na svědeckou výpověď modelu o podobě Prahy před velkými st...více


Teplá Praha

Teplá Praha

2014, J. Seidl

Podívejte se na Prahu jinýma očima. Poněkud neobvyklý průvodce Prahou vám to umožní. Kniha seznamuje se 150 místy, která jsou spojena s queer komunitou. Kniha je rozdělena do několika vycházek, každá vycházka je doplněna mapkou. Nevěnuje se jen centru města, ale zabíhá i do periferních oblastí. Z předmluvy ke knize: Turisté, kteří dnes stojíce...více


Tajemná Praha

Tajemná Praha

1999, L. Seifertová

V Praze na vás číhá nějaká nadpřirozená bytost za každým rohem. K tomu, aby jste byli připraveni alespoň na některá z nich, dopomůže tato knížka s prostorovými obrázky. Mimo to se dozvíte jestli je Karlův most postavený z vajíček, zda kouzelník Žito jedl lidi, nebo jaké kouzlo vám uzdraví bolavé zuby. Text, ilustrace, grafická úprava Lucie Seiferto...více


Anežský klášter v Praze

Anežský klášter v Praze

1989, H. Soukupová

Monografie se pokouší shrnout výsledky archeologických průzkumů a historických bádání do konce 80. let 20. st., upřesnit dataci a slohovou provenienci a postihnout výjimečný program klášterního celku i jeho význam v dějinách české středověké kultury. Autorka ve výpravné publikaci chronologicky líčí dějiny a stavební vývoj anežského areálu počínaje...více


Anežský klášter v Praze

Anežský klášter v Praze

2011, H. Soukupová

Klášter založila členka královské dynastie Přemyslovců sv. Anežka (1211–1282), řadící se k velkým duchovním osobnostem Evropy. Autorka knihy se v deseti kapitolách postupně zabývá osobou zakladatelky, vznikem a vývojem františkánského řádu i jednotlivými etapami stavebního vývoje kláštera; těžiště její práce spočívá v interpretaci středověkého prog...více


Hradčany a Malá Strana

Hradčany a Malá Strana

2000, K. Bečková

Kniha je druhým svazkem nového zpracování edice Zmizelá Praha, který se tentokrát zaměřil na historická pražská města levého břehu Vltavy - Hradčany s Pražským hradem a Malou Stranu. Oproti Novému Městu, které bylo obsahem prvního svazku edice, je na Malé Straně a Hradčanech objektů zbořených v 19. a 20. století jen minimální množství. Nesrovnateln...více


Kam v Praze

Kam v Praze

2006, E. Obůrková

Co v knize najdete: více než 500 tipů na výlety pro jednotlivce i rodiny po celé Praze tematické řazení do 10 zájmových okruhů ověřené kontakty telefony, internetové stránky, e-maily přes 400 fotografií a 100 ilustrací přehledné mapy s podrobným rejstříkem pro snadnou orientaci a výběr výletu Pokud cestujete do hlavního města s dětmi a přivítali by...více


Příběhy pražských svatyní

Příběhy pražských svatyní

2009, P. Bedrníček

Obsáhlá publikace probírá v abecedním pořádku sakrální objekty na území hlavního města Prahy – pouze však objekty volně stojící, a to i zrušené, pokud je jejich původní účel dosud na první pohled zřetelný. U každého objektu je uvedena jeho historie a nejrůznější příběhy, které se k němu váží, včetně pověstí. Toto vyprávění je doplněno popisem inter...více


1 2 3 4 5 6 7 >