Soutěž

Zpět na seznam štítků

harémy - štítek


Sen sa končí v Córdobe

(1982) - O. Zierer

Stretli sa uprostred krvavého boja na život a na smrť a toto stretnutie osudovo poznačilo celý ich život. Aurora, krásna dcéra španielskeho veľmoža a hradného pán, a Muhammed Amir, mladší syn šejka jedného z maurských kmeňov usadených na konci tisícročia u podmanených oblastiach Španielska. Pri dobývaní španielskeho hradu mladý maurský bojovník Muhammed Amir zachráni Auroru pred zneuctením, no nezachráni ju pred zajatím. Aurora sa stáva vojnovou korisťou víťazných maurských vojsk a putuje s nimi do kalifovho háremu v sídelnom meste Maurov Córdobe... Přejít na detail knihy.


Roxolana

(1986) - P. Zahrebeľnyj

Kniha je poutavým životopisem jedné z nejzajímavějších žen žijících v období renesance, ukrajinské zajatkyně Anastázie, která se dostane do osmanského zajetí a žije pod jmény Hürrem, Haseki a Roxolana v sultánském harému. Stala se manželkou sultána Sülejmana Nádherného a matkou jeho dětí; musí však bojovat nejen o sultánovu přízeň, ale někdy i ve víru intrik a boje o moc i o holý život. Přejít na detail knihy.


Poslední harém

(2010) - P. Prange

Elisa a Fátima jsou přítelkyně na život a na smrt – jsou jako sestry. Osud je svedl dohromady už v dětství, a přitom rozdíly mezi nimi sotva mohly být větší. Fátima je tak krásná, že při pohledu na ni dokonce i pávi v zahradě harému rozevírají své vějíře. Toužebně si přeje, aby jednoho dne mohla sdílet lůžko se sultánem. Na rozdíl od ní se svéhlavá Arménka Elisa s překrásným hlasem opakovaně prohřešuje proti přísným pravidlům serailu – nejraději by se k hradbám paláce obrátila zády a hledala opravdovou lásku. Díky svému temperamentu se několikrát zaplete do sporů, ale teprve, když se starý řád zhroutí, je vztah obou žen podroben skutečné zkoušce. Nadchází hodina zrodu nového Turecka, zemí zmítá revoluce a válka. Sultán Abdülhamid je vypovězen, jeho harém rozpuštěn. Zbývají stovky žen, mezi nimi i Fátima a Elisa. Nová vláda hledá po celé zemi rodinné příslušníky dam z harému, ale pro Elisu a Fátimu si nikdo nepřichází. Jsou odkázány samy na sebe a musí se naučit vyrovnat s cizími poměry. Obdivovaná stvoření, jež byla kdysi pečlivě skrývána před světem, jsou najednou vystavena lačným pohledům – nic už není takové jako kdysi. Jaký bude jejich kismet, osud, který jim byl předurčen? A přetrvá jejich přátelství bouřlivou dobu? Přejít na detail knihy.


Adora

(2000) - B. Small

Hrdinkou románu Adora je princezna Theadora, nejmladší ze tří dcer císařova vlivného poradce Johna Cantacuenzeho. Theadora je už v pěti letech provdána za tureckého sultána, ale než dospěje do věku, kdy bude moci rodit potomky, musí se uchýlit do kláštera. Tam se však seznámí se sultánovým synem Muradem, který ji zasvětí do tajů lásky, a Theadora v duchu přísahá, že v životě nebude milovat nikoho jiného. V patnácti letech porodí Sultánovi syna, ale zajme ji král Alexandr, s nímž musí proti své vůli strávit vášnivou noc. Po návratu ze zajetí starý sultán zemře a před smrtí ustanoví svým nástupcem Murada. Mladý sultán nedokáže Theadoře odpustit, že byla ženou jeho otce, a odkáže jí místo v harému. Po mnoha zákrutech osudu se bývalí vášniví milenci setkávají znovu a tentokrát je osud rozdělí až smrtí jednoho z nich... Přejít na detail knihy.


Harémy čara zbavené

(1971) - P. Loti

Bolo bledé jarné ráno. Známy románopisec André Lhéry ustato otváral poštu v domčeku na brehu Biskajského zálivu, kde ho jeho posledný rozmar držal už od minulej zimy. Přejít na detail knihy.


Nezkrotná Angelika

(1993) - A. Golon

V pořadí čtvrtý příběh o krásné Angelice se odehrává sedm let po údajné smrti hraběte Peyraca. Poté, co se Angelika od krále dozvěděla, že Joffrey nebyl upálen na hranici, rozhodla se ho společně s lékárníkem Savarym najít a odjela na Sardinii. Než Angelika po dlouhých dobrodružstvích spočine v Peyracově náručí, bude znásilněna na pirátské lodi a prodána jako otrokyně na Krétě. Přejít na detail knihy.


Čtvrtá královna

(2005) - D. Taylor

Děj knihy nás zavede do 18.století na maurský královský a císařský dvůr. Helen Gloagová pochází z malé vesničky ve Skotsku. Nechce se smířit s velmi nuznými poměry v rodině a tak utíká za lepším životem . Mladičká Helen se dostane na loď plující do Bostonu. Loď je na své cestě přepadena piráty a většina cestujících je povražděna. Helen se dostává na trh s otroky, kde je nabídnuta k prodeji. Zde si ji všimne správce marockého císařského dvora Microphilus, muž velmi malého vzrůstu, původem také Skot jako Helen. Její krása upoutala jeho pozornost a tak ji kupuje do harému pro svého náročného a nevyzpytatelného pána na císařský dvůr. Odtud už není úniku. Helen musí spolknout nejednu hořkou chvíli a ponížení, než pozná, jak to v harému chodí. Všechny císařské konkubíny se jejím vzhledem cítí ohroženy a tak Helen poznává intriky a zákulisní špínu, která se neštítí ani vraždy, jen aby svoji sokyni odstranily. Sblížení s první ženou císaře a správcem dvora přináší Helen nejen snadnější život u dvora, ale také větší zkušenosti. Po delší době si Helen získává císařovo srdce a ten se rozhodne, že si ji vezme jako svoji čtvrtou zákonitou manželku , která mu porodí syna, a toho císař uzná za svého jediného a vyvoleného nástupce, který bude hoden převzít královskou korunu. Ale dopadne všechno tak, jak si to císař plánuje? Přejít na detail knihy.


Indická princezna

(2009) - J. Moro

Příběh Anity Delgado, španělské tanečnice, která se provdala za indického mahárádžu a stala se tak téměř přes noc indickou princeznou, je vyprávěn na základě skutečných událostí. Spolu s Anitou se čtenář přenese do Indie doby výstředních mahárádžů a vstoupí do světa pohádkové nádhery, do světa, který dnes již neexistuje. Příběh Anity a mahárádži z Kapurthaly není jen romantickým vyprávěním o potížích lásky, nýbrž i příběhem, který ukazuje na odlišnosti kultur, na zvláštní vztah Indie a Evropy, na úskalí, jež odlišnost obou kultur člověku přináší. V neposlední řadě je to působivé vyprávění o konci jedné epochy indických dějin, v kterém se vždy setkáváme s konkrétními lidmi, s jejich problémy, touhami a vášněmi, které často vedou k činům, jimiž člověk posléze opovrhuje a jež člověka destruují. Ke zradě, lži, podvodu... Přejít na detail knihy.


Selma, osmanská princezna

(1996) - K. Mourad

"Toto je příběh mé matky, princezny Selmy, která se narodila v istanbulském paláci..." říká o své knize autorka. Ač to zní na první pohled jako pohádka, jde skutečně o autentický příběh, který se začal odvíjet v roce 1918 na dvoře posledního sultána osmanského císařství. Říše se však zhroutila a dědičku trůnu namísto koruny a bohatství čekal život v exilu plný dramat, strádání a lásky. Přejít na detail knihy.


Kadin, sultánova žena

(2012) - B. Small

Román Kadin, sultánova žena vyšel poprvé v roce 1978 a je první knihou známé autorky romantických příběhů, kterou kdy napsala. Vůbec mu to však neubírá na zajímavosti. Stejně jako všechny její další romány nás vtáhne do děje a spolu s hrdinkou zažijeme příběh romantické lásky. Janet Leslieová je krásná a navíc má ten správný původ. Její otec se z pověření krále Jakuba IV. stává skotským velvyslancem v San Lorenzu. Právě tam se Janet zasnoubí s Rudolfem, dědicem vévody Sebastiana. Krátce nato je ale unesena a prodána na aukci otroků. Octne se v harému osmanského vládce sultána Bajezída, kde jejímu kouzlu podlehne sultánův syn a budoucí sultán Selim... Přejít na detail knihy.