Bazar knih

Probace a mediace - Možnosti řešení trestných činů
Probace a mediace - Možnosti řešení trestných činů
P. Štern
150 Kč
Právo pro gymnázia, obchodní akademie a střední odborné školy
Právo pro gymnázia, obchodní akademie a střední odborné školy
P. Hradil
100 Kč
Politické strany: jejich základy a typy v dnešním světě
Politické strany: jejich základy a typy v dnešním světě
J. Mertl
799 Kč
České právo v minulosti
České právo v minulosti
P. Skřejpková
60 Kč
Encyklopedie římského práva
Encyklopedie římského práva
M. Bartošek
90 Kč
Právo pro gymnázia, obchodní akademie a střední odborné školy
Právo pro gymnázia, obchodní akademie a střední odborné školy
P. Hradil
350 Kč
Spolkový kriminální úřad zasahuje
Spolkový kriminální úřad zasahuje
W. Dietl
100 Kč
Praktikum teorie práva
Praktikum teorie práva
A. Gerloch
100 Kč
Řízení projektů
Řízení projektů
D. Dvořák
90 Kč
Teorie práva
Teorie práva
A. Gerloch
100 Kč
Zákon o veřejných zakázkách
Zákon o veřejných zakázkách
R. Jurčík
350 Kč
Anglicko-český právnický slovník
Anglicko-český právnický slovník
M. Chromá
100 Kč
Srovnávací ústavní právo
Srovnávací ústavní právo
K. Klíma
120 Kč
Dějiny evropského kontinentálního práva
Dějiny evropského kontinentálního práva
R. Seltenreich
390 Kč
Slovník pracovního práva
Slovník pracovního práva
J. Luhan
100 Kč
Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
B. Štědroň
475 Kč
E-government v České republice: právní a technologické aspekty
E-government v České republice: právní a technologické aspekty
V. Smejkal
450 Kč
Mezinárodní právo veřejné
Mezinárodní právo veřejné
I. Seidl-Hohenveldern
190 Kč
Historie trestu (Justiční tresty od dávných dob po současnost)
Historie trestu (Justiční tresty od dávných dob po současnost)
L. Lyons
100 Kč
Doznání
Doznání
A. London
30 Kč
Římské právo
Římské právo
V. Urfus
190 Kč
Právní dějiny
Právní dějiny
M. Kadlecová
280 Kč
Doznání
Doznání
A. London
39 Kč
České právní dějiny
České právní dějiny
L. Vojáček
450 Kč
Zdravotnictví a právo
Zdravotnictví a právo
J. Svejkovský
777 Kč
Mediální právo
Mediální právo
A. Rozehnal
200 Kč
Základy sociologie práva
Základy sociologie práva
M. Večeřa
60 Kč
Obchodní zákoník a související předpisy
Obchodní zákoník a související předpisy
k. autorů
15 Kč
Stavební zákon a prováděcí předpisy - Autorizovaná povolání ve výstavbě
Stavební zákon a prováděcí předpisy - Autorizovaná povolání ve výstavbě
k. autorů
12 Kč
1 2 3 4 5 6 >